18:55 02/06/2021

Khu vực FDI chiếm gần 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu

5 tháng qua, thu ngân sách xuất nhập khẩu gần 158,7 nghìn tỷ đồng, tăng 27,65% so cùng kỳ...

Trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD
Trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD

Ngày 2/6, Tổng Cục Hải quan cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước từ xuất nhập khẩu trong tháng 5/2021 đạt 34.751 tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng đầu năm đạt 158.693 tỷ đồng, tương ứng 50,3% dự toán và 47,94% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm 2020.

KHU VỰC FDI CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN

Riêng tháng 5/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 1%.

Tuy nhiên, tính chung cả 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh 33,2%; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 130,81 tỷ USD, tăng 35,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2021, cả nước dự kiến vẫn xuất siêu 131 triệu USD.

 
Mặc dù trị giá xuất nhập khẩu tháng 5 giảm  nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ 2020, khu vực FDI  có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 182,82 tỷ USD, tăng 38,2% và chiếm 69,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. 

Đáng chú ý, ở khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng trị giá xuất nhập khẩu trong tháng 5/2021 so với tháng 4/2021 ước đạt 36,9 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng 4/2021. Trong đó,  xuất khẩu 19,1 tỷ USD, giảm 1,8% và nhập khẩu 17,8 tỷ USD, giảm 0,5%.

Mặc dù trị giá xuất nhập khẩu tháng 5 giảm  nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ 2020, khu vực FDI  có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 182,82 tỷ USD, tăng 38,2% và chiếm 69,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI ước đạt 97,41 tỷ USD, tăng 37% và trị giá nhập khẩu ước 85,41 tỷ USD, tăng 39,7% .

ĐIỆN THOẠI VÀ LINH KIỆN XUẤT SIÊU  

Tổng Cục Hải quan đã liệt kê ra các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 5/2021 và  5 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, dầu thô xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 144 triệu USD, tăng 45,9% so với tháng trước liền kề.

Tính chung lượng xuất khẩu dầu thô trong 5 tháng của năm 2021 ước đạt 1.280 triệu tấn, trị giá ước đạt 631 triệu USD, giảm 39,1% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính là 1,4 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng năm 2021 ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng giày dép có trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021ước tính đạt 1,95 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng của năm 2021 ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm dệt may trong tháng 5/2021 đã xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng của năm 2021 ước đạt 12,2 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các mặt hàng khác giảm nhẹ. Mặt hàng thủy sản ước tính trong tháng 5/2021 có giá trị xuất khẩu 750 triệu USD, tương đương tháng 4/2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng của năm 2021 ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện ước tính xuất khẩu trị giá 3,7 tỷ USD trong tháng 5/2021, giảm 3% so với tháng trước. Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2021 giá trị xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 21,9 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 3,7 tỷ USD, giảm 5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng của năm 2021 ước tính đạt 19,5 tỷ USD, tăng 26,05% so với cùng kỳ năm trước.

NHẬP KHẨU XĂNG DẦU VÀ Ô TÔ NGUYÊN CHIẾC TĂNG MẠNH 

Về các mặt hàng nhập khẩu trong tháng 5/2021, Tổng Cục Hải quan cho biết, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 800 nghìn tấn xăng dầu, tăng 9,1% và trị giá là 450 triệu USD, tăng 14,9% so với tháng 4/2021.

Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng của năm 2021 ước tính đạt 3,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 41,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính nhập khẩu trong tháng 5/2021 là 5,2 tỷ USD, giảm 8,5% so với tháng 4/2021. Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2021 nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 27,43 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng trong tháng 5/2021 có giá trị nhập khẩu là 3,9 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 18,65 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản phẩm điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu tháng 5/2021 là 1,3 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,46 tỷ USD, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước. So với con số xuất khẩu, danh mục này xuất siêu 14,4 tỷ USD. 

Sắt thép các loại nhập khẩu trong tháng 5/2021 là 1 triệu tấn, giảm 25,8% và trị giá là 0,9 tỷ USD, giảm 16,1% so với tháng trước. Như vậy lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 5 tháng của năm 2021 ước đạt 6,02 triệu tấn, tăng 9,2% và trị giá là 4,65 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu nhóm trong tháng 5/2021 đạt 15.000 chiếc, trị giá đạt 341 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và 10,1% về trị giá so với tháng 4/2021. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 65.000 chiếc, trị giá đạt 1,46 tỷ USD, tăng 76,5% về lượng và tăng 78,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.