13:26 15/07/2021

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý trên 23.000 tỷ đồng

Trong năm 2021 không thực hiện kiểm toán đối với ngành y tế, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tại các tỉnh đang có dịch...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, tính đến 30/6/2021, thông qua các cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý trên 23.000 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan này đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 19 văn bản pháp luật không phù hợp, kịp thời bịt “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm nay, một số đoàn kiểm toán có kết quả nổi bật về xử lý tài chính hoặc phát hiện kiểm toán quan trọng như: Kiểm toán việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định; việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của một số tổng công ty lớn….

Trong quá trình kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành công điện về nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán. Trong đó, đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng kiểm toán. Đặc biệt là kiểm toán lĩnh vực quy hoạch đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm toán thuế…

Về kế hoạch kiểm toán ở 6 tháng cuối năm, Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong năm 2021 không thực hiện kiểm toán đối với ngành y tế, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tại các tỉnh đang có dịch.

Tổng kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chủ động rà soát các cuộc kiểm toán đang triển khai hoặc dự kiến triển khai để có phương án điều chỉnh kế hoạch kiểm toán theo hướng cắt giảm thời gian và quy mô, lùi hoặc hoán đổi thời gian triển khai các cuộc kiểm toán tại địa phương có dịch Covid-19 hoặc địa phương có chính sách cách ly đối với người đến từ vùng dịch; tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện mới…