14:08 06/07/2022

Kiến nghị xử lý tài chính trên 21.000 tỷ đồng, "ngắm" những lĩnh vực, vị trí dễ xảy ra tham nhũng

Trâm Anh -

6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng. Từ đó, tiến hành xử nghiêm theo quy định các sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách...

Trong tháng 7, Thanh tra Bộ sẽ triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra về ngân sách tỉnh Kiên Giang; Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, Tổng công ty 28.
Trong tháng 7, Thanh tra Bộ sẽ triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra về ngân sách tỉnh Kiên Giang; Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, Tổng công ty 28.

Tại hội nghị sơ kết công tác thanh tra tài chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Vũ Hồng Hải cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và coi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ thực hiện 28.350 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 438.563 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan.

 

6 tháng đầu năm 2022; Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.650 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính 13.998,6 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.543,8 tỷ đồng. Số tiền thu đã nộp đạt 4.124,4 tỷ đồng.

Trong đó, những tháng đầu năm, thanh tra bộ bám sát diễn biến của dịch Covid-19, triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra 14 cuộc theo kế hoạch.

Ngoài ra, thanh tra bộ còn thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo, trong đó, kiểm tra 7 đơn vị thuộc Bộ Tài chính về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra 3 cơ sở nhà, đất tại TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thanh tra việc mua sắm trang thiết bị tại Tổng cục Hải quan từ năm 2015 đến nay, theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, lĩnh vực giá của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý Giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, thanh tra bộ kịp thời ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 472,5 triệu đồng.

Công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện đúng quy định và quy trình xử lý sau thanh tra từ khâu tiếp nhận hồ sơ, theo dõi đôn đốc, xử lý giải trình kiến nghị của đối tượng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thực hiện kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 147,23 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai khá hiệu quả. Bộ Tài chính tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 150 lượt với 257 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua công tác tiếp công dân đã xem xét, hướng dẫn, giải quyết là 134 vụ việc. Đáng chú ý là tiếp 4 lượt đoàn đông người (khoảng 100 người) phản ánh vụ việc liên quan đến trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức.

Đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường, đánh giá sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 chưa đúng tiến độ đề ra. Một số cuộc thanh tra phải tạm dừng, thay đổi nhân sự trong quá trình thanh tra.

Ngoài ra, kết quả phát hiện qua thanh tra, kiểm tra ngày càng phức tạp, phải xin ý kiến nhiều đơn vị nên việc tổng hợp dự thảo, ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra còn có tình trạng chậm.

Theo kế hoạch, trong tháng 7, Thanh tra Bộ sẽ triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra (đã hoàn thành khảo sát, ban hành quyết định thanh tra) về ngân sách tỉnh Kiên Giang; Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, Tổng công ty 28.

Chia sẻ về công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng cuối năm 2022, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường, đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, cũng như phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 được kịp thời và đúng đối tượng.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng thanh tra tài chính. Kịp thời thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh.