22:09 21/12/2012

Lãi nghìn tỷ, EVN vẫn buộc phải “cắt” thưởng Tết

Trang Anh

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lý giải việc không lên kế hoạch thưởng Tết nhân viên

Ông Đinh Quang Tri cho biết, việc thưởng Tết phải trên cơ sở trích lập các quỹ, tuy 
nhiên quỹ được lập hiện đã được EVN bù hết vào các khoản lỗ từ những năm
 trước.<br>
Ông Đinh Quang Tri cho biết, việc thưởng Tết phải trên cơ sở trích lập các quỹ, tuy nhiên quỹ được lập hiện đã được EVN bù hết vào các khoản lỗ từ những năm trước.<br>
“Đến thời điểm này chúng tôi không có kế hoạch thưởng Tết, có chăng chỉ là tìm cách ứng lương trước cho nhân viên”.

Đó là khẳng định của Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Đinh Quang Tri với báo giới chiều 21/12, trước câu hỏi, “năm nay lãi, liệu EVN sẽ thưởng Tết cho nhân viên?”.

Lý giải cho việc không lên kế hoạch thưởng Tết, cho dù năm nay EVN có lãi, ông Tri cho biết, do thưởng Tết phải trên cơ sở trích lập các quỹ, tuy nhiên quỹ được lập hiện đã được EVN bù hết vào các khoản lỗ từ những năm trước.

“Năm nay dự kiến EVN lãi khoảng 3.500 - 4.000 tỷ đồng, nhưng vẫn đang phải bù vào phần hụt của các năm trước để lại. Những phần chưa bù đắp hết được sẽ chuyển vào kế hoạch năm tới. Và theo đó, dự kiến của tập đoàn, trong năm 2013, sẽ tiếp tục có lãi để bù vào phần còn lại”, ông Tri nói.

Trong năm 2011, với lý do thua lỗ trong sản xuất kinh doanh, EVN cũng công bố không có thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên toàn tập đoàn.

Kế hoạch tài chính kinh doanh của EVN giai đoạn 2011-2015, đã được Thủ tướng phê duyệt, có cho phép EVN thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính vào giá điện trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013.

EVN đồng thời cũng được phân bổ chênh lệch tỷ giá cho giai đoạn từ 2012-2015 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; từng bước nâng giá điện bình quân để sang năm 2013 giá bán điện theo giá thị trường và từ 2012 đến 2015, tập đoàn này đảm bảo kinh doanh có lãi.