08:54 25/02/2023

Lên UPCoM vào ngày 3/3 tới, cổ phiếu FLC lập tức vào diện đình chỉ giao dịch

Hà Anh -

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phải gửi văn bản cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Sơ đồ giá cổ phiếu FLC từ năm 2022 đến nay trên HOSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu FLC từ năm 2022 đến nay trên HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc tiếp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC)

Theo đó, HNX cho biết cổ phiếu của FLC đã bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HoSE hoặc SSC xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong trường hợp CTCP Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng thì cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ.

Tuy nhiên, theo điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch bao gồm: "Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do SGDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP".

Trên cơ sở đó, ngày 24/2, HNX ban hành Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC. Theo đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch tại UPCOM vào ngày 3/3/2023. Đồng thời, cũng từ ngày 3/3, cổ phiếu này cũng bị HNX đưa ngay vào diện đình chỉ giao dịch.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phải gửi văn bản cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC đã bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 20/2 do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngày 22/2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC từ thị trường niêm yết HoSE sang thị trường UPCoM.