18:00 23/03/2022

Lo hiểm họa đò ngang, người dân Bạc Liêu nhiều lần kiến nghị xây cầu tạm kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp

Ánh Tuyết -

Lo sợ bà con, học sinh khu vực ngã tư Chủ Chí qua sông bằng đò ngang rất nguy hiểm, người dân Bạc Liêu tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận xây cầu tạm bắc qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp nhưng vẫn chưa được đồng ý...

Cầu sắt Phước Long xuống cấp và không đảm bảo an toàn giao thông thủy được đề xuất tháo dỡ hoặc nâng cấp.
Cầu sắt Phước Long xuống cấp và không đảm bảo an toàn giao thông thủy được đề xuất tháo dỡ hoặc nâng cấp.

Cử tri tỉnh Bạc Liêu cho hay, trong điều kiện địa phương còn đang rất khó khăn nhất là đại dịch Covid-19 làm phát sinh thêm những khó khăn mới, khả năng của nhà tài trợ có hạn, vì vậy, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho xây dựng cầu tạm, khoảng thông thuyền ngang 25m, đứng 4,5m, để khắc phục tình trạng bà con và học sinh khu vực ngã tư Chủ Chí qua sông bằng đò ngang rất nguy hiểm.

Trước đó, ngày 15/12/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu từng có công văn số 5440 đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho ý kiến về quy mô và các thông số kỹ thuật đối với dự án xây dựng cầu tạm bắc qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp bằng nguồn vốn tài trợ.

Tuy nhiên, ngày 20/1/2021, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 540 phản bác đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu đối với dự án xây dựng cầu tạm bắc qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Theo đó, cầu tạm dự kiến xây dựng bắc qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp như nêu tại văn bản số 5440 nói trên có tĩnh không chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, UBND tỉnh Bạc Liêu xem xét làm việc với nhà tài trợ để xây dựng cầu tạm nói trên bảo đảm yêu cầu tĩnh không theo quy định.

Trả lời cử tri Bạc Liêu lần này tại văn bản số 2715, Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp là kênh cấp III. Vì vậy, yêu cầu về tĩnh không thông thuyền tối thiểu là 30m theo phương nằm ngang và 6m theo phương thẳng đứng, BxH=30x6 (m).

Trên tuyến kênh này có cầu sắt Phước Long được xây dựng xây dựng từ năm 1996 với tĩnh không BxH=20mx3,8 (m).

Cầu Phước Long II, cách cầu sắt Phước Long khoảng 300m được địa phương đầu tư xây dựng năm 2010 với tĩnh không thông thuyền là BxH=30x7 (m). 

Tuy nhiên, do chưa đáp ứng được tĩnh không thông thuyền tối thiểu theo quy định, nên cầu sắt Phước Long gây trở ngại trong việc lưu thông đối với các phương tiện đường thủy nội địa, đặc biệt là về mùa lũ. Hàng năm phải bố trí kinh phí để tổ chức điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực cầu.

Cầu sắt Phước Long hiện nay xuống cấp và không đảm bảo an toàn giao thông thủy, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm việc với các cơ quan liên quan của địa phương để đề xuất phương án tháo dỡ hoặc nâng cấp cầu sắt Phước Long nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đáp ứng yêu cầu về tĩnh không thông thuyền của tuyến kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp được phê duyệt. 

Bộ Giao thông vận tải thống nhất cao về việc triển khai dự án xây dựng cầu nêu trên để khắc phục tình trạng bà con và học sinh khu vực ngã tư Chủ Chí qua sông bằng đò ngang rất nguy hiểm.

 

"Tuy nhiên, tĩnh không thông thuyền của công trình cầu tạm nêu trên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu là BxH=30x6 (m) theo quy định, để đảm bảo việc khai thác hiệu quả, đồng bộ tuyến kênh đường thủy nội địa Quản Lộ-Phụng Hiệp trong thời gian tới", Bộ Giao thông vận tải lưu ý.

Năm 2020, UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản đề nghị chấp thuận tĩnh không thông thuyền công trình cầu tạm bắc qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp là 4,5x25 (m).

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải có văn bản phúc đáp và đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu làm việc với nhà tài trợ dự án cầu tạm để phối hợp, huy động bổ sung kinh phí cho dự án xây dựng cầu tạm nêu trên, bảo đảm tĩnh không thông thuyền tối thiểu theo đúng Quy hoạch tuyến kênh đường thủy nội địa Quản Lộ-Phụng Hiệp. 

Theo báo cáo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, nếu điều chỉnh tĩnh không đảm bảo BxH=30x6 (m) theo quy định, kinh phí còn thiếu, sau khi nhà tài trợ dự án cầu tạm rà soát, tính toán cơ cấu lại nguồn vốn khoảng 1 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu và nhà tài trợ tiếp tục xem xét cân đối, bổ sung phần kinh phí để sớm xây dựng công trình cầu tạm nêu trên, đảm bảo tĩnh không thông thuyền tối thiểu theo quy định đối với tuyến kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhà tài trợ để giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.