15:03 20/12/2020

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn"

Thuỷ Tiên

Sau thông tin 33 nhà đầu tư tranh nhau đấu giá 80 triệu cổ phần, thị giá IJC tăng 36,8% so với tuần trước. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như TMS, SVI đều bay cao trong "game thoái vốn" và lọt nhóm 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 1.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 2.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 3.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 4.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 5.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 6.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 7.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 8.

Loạt cổ phiếu nổi sóng trong "game thoái vốn" - Ảnh 9.