15:33 24/05/2021

Lỗi hệ thống, hàng hoá xuất nhập khẩu chậm thông quan

Doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi dù đã sử dụng chứng nhận xuất xứ (C/O) điện tử và cập nhật kết quả kiểm tra chuyên ngành lên Cổng thông tin một cửa quốc gia…

Hệ thống hệ thống thông quan tự động đang hoạt động bình thường.
Hệ thống hệ thống thông quan tự động đang hoạt động bình thường.

Tổng Cục Hải quan vừa có văn bản phản hồi ý kiến của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân về việc nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng hàng hoá nhập khẩu chậm thông quan do việc xử lý, tiếp nhận C/O của cơ quan Hải quan chậm…

Trước đó, trong văn bản gửi Tổng cục Hải quan, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân nêu rõ: nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá phản ánh mặc dù bên nước xuất khẩu đã thông báo đã gửi C/O điện tử đến Hải quan Việt Nam trước khi hàng hoá về đến cửa khẩu, cảng biển nhưng cơ quan Hải quan lại báo là chưa nhìn thấy trên hệ thống điện tử của mình nên không cho thông quan hàng hoá nhanh mà yêu cầu doanh nghiệp phải chờ đợi.

Ngoài ra, có doanh nghiệp đã nhận kết quả kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng cơ quan Hải quan vẫn thông báo không nhìn thấy và không cho thông quan hàng hoá.

Doanh nghiệp muốn thông quan hàng hoá phải chờ đợi hoặc nộp bản chứng nhận bằng giấy cho Hải quan...

Trong văn bản phản hồi, Tổng Cục Hải quan thừa nhận có tình trạng như Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân nêu.

Cụ thể, có việc quốc gia bên xuất khẩu hàng hoá đã thông báo gửi C/O nhưng cơ quan Hải quan Việt Nam không nhìn thấy trên hệ thống. Có trường hợp là trên Tổng cục Hải quan đã nhìn thấy C/O trên hệ thống nhưng đơn vị hải quan cửa khẩu lại không nhìn thấy…

 

Tổng Cục Hải quan đã có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không được phép yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép, kết quả thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, trong đó có chứng nhận kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Ngoài ra, cũng có việc chứng nhận kết quả kiểm tra chuyên ngành đã có trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục tại của khẩu không nhìn thấy được và yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp bản chứng nhận có giấu để thông quan hàng hoá…

Theo Tổng cục Hải quan, tất cả những việc này là do trục trặc hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông quan tự động khiến cho tín hiệu thống quan không hoặc chậm truyền đi giữa các đơn vị, bộ phận thực hiện kiểm tra thông quan hàng hoá…

"Việc này đã làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hoá, không đáp ứng được các yêu cầu về giảm thời gian thông quan hàng hoá đã đặt ra" Tổng cục Hải quan thừa nhận.

Trong văn bản gửi Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân, Tổng cục Hải quan cho biết, nguyên nhân Hải quan Việt Nam chậm nhìn thấy thông báo đã gửi C/O từ nước xuất khẩu là do lỗi tại hệ thống của nước xuất khẩu hoặc lỗi kết nối giữa hai nước.

Với nguyên nhân này có thể nước xuất khẩu báo đã gửi C/O điện tử nhưng thực tế C/O điện tử chưa ra khỏi hệ thống của nước xuất khẩu, do đó doanh nghiệp nhập khẩu cần thông báo ngay cho đối tác của mình tại nước xuất khẩu để liên hệ cơ quan liên quan để kiểm tra.

Nguyên nhân thứ hai có thể xảy ra là bị lỗi trong việc đồng bộ từ Cổng thông tin một cửa quốc gia sang Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan.

Về nguyên nhân này, ngay sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp Tổng cục Hải quan đã thực hiện hỗ trợ đồng bộ lại dữ liệu để cán bộ hải quan có thể tra cứu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh nhất.

Liên quan đến việc cán bộ Hải quan không nhìn thấy kết quả kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ngay sau khi nhận được phản ánh Tổng Cục Hải quan đã phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục.