15:57 29/04/2022

Lượng bệnh nhân nội trú tăng cao sau thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến tỉnh

Nhật Dương -

Trong quý 1/2022, tỷ trọng người bệnh nội trú tại tuyến tỉnh có xu hướng tăng cách biệt hơn so với tuyến huyện, trong khi tuyến Trung ương 5,1% thì tuyến tỉnh chiếm 52,6% và tuyến huyện 42,3%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về kết quả sau hơn 1 năm thực hiện chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm sau giảm hơn năm trước: Năm 2019 (hơn 184,5 triệu lượt); năm 2020 (hơn 168 triệu lượt, giảm 8,9% so với năm 2019); năm 2021 (hơn 126,8 triệu lượt, giảm 24.5% so với năm 2020). Trong đó: Khu vực Tây Nguyên Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ giảm mạnh nhất với lượt khám chữa bệnh chung giảm tương ứng là: 52%, 46%; Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc có số lượt giảm ít nhất với lượt khám chữa bệnh chung giảm 15,3%.

Tỷ lệ nhập viện nội trú, số ngày điều trị bình quân chung của toàn quốc vẫn có xu hướng tăng, cụ thể, tỷ lệ nội trú khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên tổng lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019, 2020, 2021 lần lượt là: 9,3%; 9,2%; 9,8%. Ngày điều trị bình quân trong năm 2019, 2020, 2021 lần lượt là: 6,4; 6,4; 6,6.

Mặc dù chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giảm, song chi phí bình quân ở tuyến trên luôn cao hơn tuyến dưới, năm trước thường cao hơn năm sau. Giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chi phí bình quân của nội trú lại có xu hướng giảm nhẹ.

Tuy nhiên, có đến 69% cơ sở y tế tuyến tỉnh có chi phí bình quân bảo hiểm y tế cho người bệnh nội trú tăng hơn năm 2020. Một số cơ sở có chi phí bình quân nội trú tăng gấp đôi như Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh TP.HCM, Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ.

Về tình hình điều trị nội trú, trong quý 1/2022, tỷ trọng người bệnh nội trú tại tuyến tỉnh có xu hướng tăng cách biệt hơn so với tuyến huyện (tuyến Trung ương: 5,1%; tuyến tỉnh: 52,6%; tuyến huyện: 42,3%).

Nguyên nhân có thể do người bệnh đã được cung cấp thông tin nhiều hơn về quyền lợi khi đi khám chữa bệnh thông tuyến tỉnh; thói quen đi khám chữa bệnh đã dần trở lại khi dịch bệnh đã dần ổn định và người dân đã được tiêm vaccin phòng Covid-19.

So sánh tỷ lệ nội trú giữa các tuyến cho thấy, tỷ lệ nội trú trong năm 2021 ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh có xu hướng tăng rõ rệt hơn các tuyến khác, đặc biệt ở khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Với sự thuận lợi từ quy định “thông tuyến tỉnh” tỷ lệ số người tự khám chữa bệnh nội trú trái tuyến của năm 2021 tại tuyến tỉnh của toàn quốc đã tăng hơn 73% so với năm 2020, trong khi số lượt nội trú trái tuyến tại tuyến Trung ương giảm 25%.

So sánh tỷ trọng lượt nội trú trái tuyến trong tổng lượt nội trú của hai năm 2021-2020 cho thấy sự gia tăng số lượt đi khám chữa bệnh trái tuyến tại tuyến tỉnh tăng cao ở tất cả các vùng (trừ khu vực Đông Nam Bộ có xu hướng giảm nhẹ), trong đó khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc tăng hơn 300%; khu vực Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng trên dưới 100%.

Ba tháng đầu năm 2022, số lượt nội trú trái tuyến trong tổng số lượt nội trú tại tuyến tỉnh của toàn quốc và tất cả các vùng kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước (toàn quốc 3 tháng đầu năm 2022 là 32,6%, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, việc thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh giúp người dân được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như đi khám chữa bệnh đúng tuyến; giảm thời gian làm thủ tục chuyển tuyến; có thể giảm tải ở cơ sở khám chữa bệnh tuyến Trung ương. Tuy nhiên, hạn chế là người dân vào viện khi chưa thực sự cần thiết; tăng chi từ tiền túi do chi phí bình quân tại cơ sở y tế tuyến trên cao, chi phí đồng chi trả nội trú nhiều hơn.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh có nguy cơ quá tải. Ngoài ra có thể gia tăng chi phí từ quỹ Bảo hiểm y tế.

 

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 1/1/2021, Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.