23:29 29/03/2010

Maritime Bank hợp tác toàn diện với VDB

Hoàng Vũ

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime bank) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Maritime Bank với VDB.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Maritime Bank với VDB.
Ngày 29/3, Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime bank) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Maritime Bank, đây là lần đầu tiên VDB có kế hoạch hợp tác toàn diện với một ngân hàng thương mại.

Mục đích của việc hợp tác đó là nhằm thúc đẩy và tăng cường phát triển mối quan hệ cũng như đẩy mạnh các giao dịch nguồn vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu, bảo lãnh tín dụng, cho vay hỗ trợ xuất nhập khẩu và thanh toán. Qua đó, hai bên sẽ phát huy hơn nữa thế mạnh của mình trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, cam kết tăng cường hợp tác vì sự phát triển song phương.

Theo thỏa thuận, Maritime Bank sẽ trở thành ngân hàng thanh toán để thực hiện các giao dịch thanh toán của VDB và các khách hàng của VDB. Bên cạnh đó, hai bên sẽ chủ động giới thiệu cho nhau các khách hàng có nhu cầu vay vốn, đồng thời cho vay đồng tài trợ, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, bảo lãnh vay vốn cho khách hàng doanh nghiệp, quản lý và xử lý tài sản đảm bảo.

Trong quá trình thực hiện, Maritime Bank và VDB cũng ưu tiên dành cho nhau các điều kiện thuận lợi về thời gian, thủ tục và cung cấp các thông tin về việc thực hiện hợp đồng tín dụng với doanh nghiệp. VDB và Maritime Bank còn cam kết cùng phối hợp trong hoạt động quản lý vốn và những lĩnh vực liên quan đến dịch vụ ngân hàng.

Ông Tuấn cũng cho biết, nội dung hợp tác sẽ được triển khai thống nhất từ hội sở chính đến các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức của mỗi bên. Theo đó, các chi nhánh, đối tác, khách hàng của VDB có thể tiếp cận với nguồn vốn cùng với các dịch vụ ngân hàng của Maritime Bank thuận lợi hơn.