19:03 16/09/2022

MSB dự kiến chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận 30% cổ phiếu thưởng vào tháng 10

Thuỷ Tiên

Nếu đợt phát hành cổ phiếu thưởng 30% này thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSB dự kiến sẽ tăng lên 1.985,75 triệu đơn vị...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Theo đó, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 458.250.000 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.582,5 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên 1.985,75 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Trước đó, Hội đồng quản trị MSB đã ra Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trong tháng 8/2022, Ngân hàng Nhà nước cũng ra quyết định chấp thuận đề nghị tăng vốn này.

Dự kiến, MSB sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận 30% cổ phiếu thưởng vào tháng 10/2022.

Theo đại diện MSB, việc tăng vốn sẽ giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng kế hoạch tăng trưởng đã được đặt ra.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 3.336 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản thu phí từ hợp đồng hợp tác bán Bancassurance với Prudential được tính vào quý 2/2021, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động lõi nửa đầu năm 2022 của MSB tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức lợi nhuận trên có được chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, với thu nhập ngoài lãi, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về 561 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Mảng đầu tư, mua bán chứng khoán cũng tăng tích cực, MSB ghi nhận lãi vượt trội hơn 660 tỷ đồng từ việc cơ cấu lại danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ.

Mặt khác, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm của MSB cũng tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.024 tỷ đồng. Với việc đưa tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 36,72%, MSB đã nâng biên lãi ròng (NIM) lũy kế 12 tháng đạt mức 4,05%.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng tính theo thông tư 11/2021/TT-NHNN dừng ở mức 1,1%. Các khoản nợ tái cơ cấu liên tục giảm và chỉ còn chiếm 2,15% tổng dư nợ tín dụng tại 30/6/2022. Riêng trái phiếu doanh nghiệp, MSB chỉ còn nắm giữ khoảng 3000 tỷ đồng.