08:56 21/06/2016

Mua bán không báo cáo, ba cá nhân bị phạt hơn 240 triệu đồng

Hà Anh

Ông Ngô Đức Trung bị phạt 92,5 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Duy Bốn và bà Trần Ngọc Quyên mỗi người bị phạt 75 triệu đồng

Sơ đồ giao dịch cổ phiếu DPS trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Sơ đồ giao dịch cổ phiếu DPS trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Ngô Đức Trung, ông Nguyễn Duy Bốn và bà Trần Ngọc Quyên.

Theo đó, ông Ngô Đức Trung (Hà Nội) đã thực hiện giao dịch mua 14.069.900 và bán 14.725.420 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã DPS-HNX) từ ngày 07/5/2015 đến ngày 02/12/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu).

Tuy nhiên, ông Trung đã không báo cáo về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi trở thành cổ đông lớn và khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%.

Với hai lỗi giao dịch trên, ông Trung bị phạt tiền 62,5 triệu đồng do không báo cáo theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX khi trở thành cổ đông lớn và 30 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Tổng mức phạt tiền là 92,5 triệu đồng.

Đối với ông Nguyễn Duy Bốn (Hà Nội) bị phạt 75 triệu đồng  mua 7.393.400 và bán 7.277.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã DPS-HNX) từ ngày 18/5/2015 đến ngày 16/10/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn).

Tương tự, bà Trần Ngọc Quyên (Nam Định) cũng bị phạt 75 triệu đồng do giao dịch mua 2.758.800 và bán 2.691.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã DPS-HNX) từ ngày 3/11/2015 đến ngày 14/1/2016, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn.

Tuy nhiên, cả ông Bốn và bà Quyên đã không báo cáo về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX khi trở thành cổ đông lớn.