11:07 27/04/2021

Muốn theo mô hình tập đoàn, MB tăng mạnh vốn điều lệ

Đào Hưng -

Trong kế hoạch 5 năm tiếp theo, MB sẽ tập trung đầu tư cho mô hình kinh doanh tập đoàn gồm ngân hàng mẹ và 6 công ty thành viên

Sáng 27/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) tổ chức đại hội cổ đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tại đại hội, MB đã trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ, gồm 3 cấu phần. Trong đó, cấu phần thứ nhất, tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Đây là cổ tức của năm 2020.Thời gian chia cổ tức dự kiến tối đa là quý 4/2021.

Cấu phần thứ hai là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến tối đa 700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới dự kiến 70 triệu cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho các nhà đầu tư được lựa chọn gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (Viettel) tối đa 43 triệu cổ phần, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel tối đa 27 triệu cổ phần.

Trường hợp không phân phối hết cho 2 nhà đầu tư trên, cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị quyết định số lượng và lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp cụ thể, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định.

Giá chào bán là giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất. MB trình cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể. Thời gian chào bán tối đa trong quý 4/2021, sau khi thực hiện tăng vốn lần 1. 

Cấu phần thứ ba là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến 192,4 tỷ đồng thông qua việc phát hành dự kiến 19,24 triệu cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB. Giá phát hành bằng mệnh giá, tức 10.000 đồng/cổ phần, dự kiến thực hiện trong năm 2021.

Chia sẻ thêm với cổ đông về vấn đề tăng vốn điều lệ, ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc MB cho biết, năm 2021 ngân hàng sẽ kết thúc chiến lược 5 năm với quy mô tài sản cũng như kế hoạch kinh doanh đều vượt kế hoạch. 

Bên cạnh đó, trong kế hoạch 5 năm tiếp theo, MB sẽ tập trung đầu tư cho mô hình kinh doanh tập đoàn gồm ngân hàng mẹ và 6 công ty thành viên. Thị trường mà tập đoàn hướng tới là Đông Nam Á.

“Vì vậy ngân hàng sẽ rất cần phải tăng vốn trong thời gian này. Thế nhưng Hội đồng quản trị cũng phân vân là nên tăng vốn điều lệ chỉ 15-20% trong năm nay hay sẽ tăng mạnh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chúng tôi đã quyết định trình đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ như trên ”, ông Thái nhấn mạnh.

Ngoài ra, về con số 35% của tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, vị Tổng giám đốc chia sẻ, năm nay ngân hàng xác định không dùng tiền của cổ đông hiện hữu mà chia bằng nguồn lợi nhuận để lại. “Nhưng với cá nhân tôi, chỉ xin đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 20% vì chia cổ tức nhiều thì sức ép lên ban điều hành càng lớn”, ông Thái nói.

Mặt khác, ông Thái cũng nêu nguyên nhân không chia cổ tức bằng tiền mặt là do mục tiêu phát triển của ngân hàng cũng như chính sách từ phía Ngân hàng Nhà nước

Khi được hỏi về thông tin muốn thoái vốn công ty con, ông Thái khẳng định MB không có chủ trương này và cho biết, hiện chỉ có 2 công ty thành viên đang ráo riết tìm đối tác chiến lược nước ngoài.

“Các công ty con đều hoạt động tốt, doanh thu năm vừa rồi xấp xỉ 12 nghìn tỷ, lợi nhuận tăng trưởng khoảng 20%. Riêng công ty bảo hiểm MB Ageas đã có lãi từ năm thứ 3, sớm hơn nhiều so với kế hoạch có lãi từ năm thứ 7 đưa ra trước đó”, ông Thái nói.

Về kế hoạch kinh doanh 2021, ngân hàng đã thông qua các tờ trình với mục tiêu tổng tài sản tăng 11%. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 10-11%. Tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,5%.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến tăng tối thiểu 20% lên khoảng hơn 13.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MB sẽ triển khai đầu tư trụ sở MB tại Tp. HCM.