14:36 05/01/2017

Năm 2016, SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE

Hà Anh

HOSE vừa công bố thị phần giao dịch môi giới quý 4/2016 và cả năm 2016 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE

HOSE vừa công bố thị phần giao dịch môi giới quý 4/2016 và cả năm 2016 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE&nbsp;<br>	
					
				<table id="Newspreview1_tblImg" align="left"><tbody><tr><td class="NewsContent_Detail"><br></td><td>
					 
					<br></td>
			</tr>
		</tbody></table>&nbsp;
							
		
	
	
		
		
 <strong><br></strong>
HOSE vừa công bố thị phần giao dịch môi giới quý 4/2016 và cả năm 2016 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE&nbsp;<br> <table id="Newspreview1_tblImg" align="left"><tbody><tr><td class="NewsContent_Detail"><br></td><td> <br></td> </tr> </tbody></table>&nbsp; <strong><br></strong>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thị phần giao dịch môi giới quý 4/2016 và cả năm 2016 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE.

Theo đó, trong quý 4/2016, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tỷ lệ 12,34%. Hai vị trí tiếp theo vẫn không có sự thay đổi so với quý trước, vẫn là Chứng khoán Tp.HCM (HSC) với thị phần 11,14% và Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với thị phần 7,59%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VNDS với 6,75%, SHS là 5,98%, MBS là 5,81%, BVSC là 4,25%, BSC là 4,05%, FPTS là 3,28% và ACBS là 3,26%.

Đáng chú ý là Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cùng với Chứng khoán FPT (FPTS) đã thay thế Công ty Chứng khoán KIS và VCBS để lọt vào top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Tính chung cả năm 2016, SSI vẫn là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tỷ lệ 13,69%. Đứng vị trí thứ 2 vẫn là HSC với 12,45% thị phần.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VCSC với 8,86%, VNDS (6,12%), MBS (5,69%), SHS (4,25%), BSC (4,19%), ACBS (4,09%), KIS (3,87%) và FPTS (3,65%).

Về thị phần môi giới trái phiếu, có 9 công ty chứng khoán tham gia giao dịch môi giới trái phiếu trong quý 4/2016. Trong đó, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường với thị phần 81,41%. Các vị trí tiếp theo thuộc về PSI với 8,8587%, BVSC (6,4510%), MBS (2,6463%), VCSC (0,4668%), BSC (0,1325%), VNDS (0,0369%)...

Về thị phần môi giới trái phiếu năm 2016, TCBS giữ vững vị trí số 1 với thị phần 78,22% và cách khá xa là BVSC với thị phần 8,98%...