21:57 03/01/2021

Năm 2021, Dabaco Việt Nam lên kế hoạch lãi 827 tỷ đồng

Hà Anh

Dabaco dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt hơn 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 827 tỷ đồng

9 tháng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tập đoàn DBC đạt hơn 979,7 tỷ đồng - tăng 3 lần so với hồi đầu năm.
9 tháng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tập đoàn DBC đạt hơn 979,7 tỷ đồng - tăng 3 lần so với hồi đầu năm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch năm 2021.

Theo đó, Dabaco dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt hơn 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 827 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính đạt hơn 727 tỷ đồng và lợi nhuận từ lĩnh vực khác đạt 100 tỷ.

Năm 2020, DBC dự kiến tổng doanh thu (bao gồm cả nội bộ) đạt 13.202 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 457 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch năm 2021 lần lượt tăng trưởng 16,9% và 81% so với kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh đó, công ty còn thông qua chủ trương thành lập một số công ty TNHH một thành viên để đầu tư và tổ chức hoạt động các dự án Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bình Phước, vốn điều lệ cho mỗi công ty là 100 tỷ đồng.

Đồng thời, thông qua chủ trương thành lập Công ty Thức ăn chăn nuôi Bình Phước trên cơ sở tách Nhà máy thức ăn chăn nuôi từ Công ty TNHH Dabaco Bình Phước.

Được biết, DBC ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 7.155 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ (5.102 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 1.137 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ (46,9 tỷ đồng) và sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành tới 249% kế hoạch lợi nhuận năm 2020. EPS đạt 10.855 đồng - cùng kỳ đạt 536 đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 6% lên 10.214 tỷ đồng - trong đó, tiền đạt 310,4 tỷ đồng; hàng tồn kho là 3.477 tỷ đồng; tài sản cố định là 4.526,4 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 497,7 tỷ đồng,

Đáng chú ý là trong kỳ, công ty ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang là hơn 615 tỷ đồng - trong đó, công ty đang thực hiện xây dựng Nhà máy phân bón hữu cơ Việt Nhật là 220,3 tỷ đồng, dự án Nhà máy thủy sản Nutreco là 102,1 tỷ đồng, dự án Nhà máy Nutreco Hà Tĩnh là 77,5 tỷ đồng; Trung tâm thương mại Đại Phúc là 29,68 tỷ đồng; dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh là 32,6 tỷ...