17:45 05/08/2021

Năm dịch vụ công trực tuyến thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Phúc Minh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp cung cấp 5 dịch vụ công trực truyến thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia…

Dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19.
Dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng loạt các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động như: đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong ngày…

Theo đó, để hỗ trợ cho người lao động doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỷ đồng), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, kết nối, tích hợp cung cấp 5/7 dịch vụ công trực truyến.

5 dịch vụ này bao gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

Để sử dụng các dịch vụ công này, người lao động và doanh nghiệp đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn, vào mục “Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.

Theo đó, quy trình thực hiện 5 dịch vụ công này đã được đơn giản tối đa, người lao động và doanh nghiệp đăng nhập, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển dữ liệu đã được ký số đến cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

Sau khi nhận được xác nhận (ký số) của cơ quan bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển hồ sơ trực tuyến của người lao động và người sử dụng lao động đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng Dịch vụ công Quốc gia cấp.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời, minh bạch, chính xác, đúng người hưởng, không bị trùng lặp, không có tình trạng trục lợi chính sách.

Đồng thời, giảm việc đi lại, tiếp xúc của người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc giải quyết chế độ, chính sách, nhằm hạn chế khả năng lây lan dịch.

Bên cạnh tích hợp các dịch vụ công trực truyến thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để hạn chế khả năng lây nhiễm, tránh tụ tập đông người, hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khác cũng được chi trả theo hình thức trực tuyến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người thụ hưởng.

Đơn cử, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội mới đây đã tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, các giao dịch liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này vẫn được đảm bảo thực hiện thông suốt.

Theo đó, để triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nộp hồ sơ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm tạm dừng các giao dịch trực tiếp tại trụ sở chính, các cơ sở và các điểm, sàn giao dịch việc làm vệ tinh đối với người lao động đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các giao dịch trong thời gian này được chuyển sang giao hình thức trực tuyến. Người lao động có thể nộp hồ sơ giải quyết các chính sách bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến tại 15 trung tâm, sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh.