16:58 01/12/2021

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM có Phó Giám đốc phụ trách mới

Vũ Phong

Ông Trần Đình Cường sẽ phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/12...

Ông Trần Đình Cường, Phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Ông Trần Đình Cường, Phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký quyết định về việc bố trí nhân sự phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, ông Trần Đình Cường, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, được giao phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/12 cho đến khi có quyết định mới.

Như vậy, ông Trần Đình Cường sẽ phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thay ông Nguyễn Hoàng Minh về hưu từ ngày 1/12.

Ông Trần Đình Cường sinh năm 1964, có bằng kỹ sư máy tính, cử nhân kinh tế tại Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Ông có 35 năm làm việc trong ngành ngân hàng.

Từ tháng 12/1986, ông Cường công tác tại Ngân hàng huyện Duyên Hải, TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 4/1989 đến tháng 4/2013 ông chuyển công tác về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm nhân viên phòng Kế toán, phó phòng Kế toán, trưởng phòng Tin học. Từ tháng 5/2013 đến ngày 30/11/2021, ông là phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Cũng từ ngày 1/12, bà Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cũng về hưu.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chưa có giám đốc mới kể từ sau khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.