11:03 16/03/2014

Ngân hàng Nhà nước thận trọng hạ lãi suất

Minh Đức

Một lần nữa nhà điều hành chính sách tiền tệ tính cắt giảm các lãi suất điều hành một cách thận trọng

Lãi suất huy động giảm thêm cũng là một điều kiện để góp phần có thể tiếp tục giảm lãi suất cho vay.
Lãi suất huy động giảm thêm cũng là một điều kiện để góp phần có thể tiếp tục giảm lãi suất cho vay.
Dự kiến chiều 17/3 tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức họp báo đột xuất để cập nhật thông tin về việc điều hành chính sách tiền tệ. Nội dung chính dự kiến sẽ tập trung ở quyết định điều chỉnh các lãi suất điều hành.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dự tính sẽ hạ trần lãi suất huy động VND các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ mức 7%/năm xuống còn 6%/năm; trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên sẽ giảm từ 9% xuống còn 8%, lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp giảm về 7%/năm - lĩnh vực mà Ngân hàng Nhà nước đang lên kế hoạch thúc đẩy mạnh hơn trong năm nay.

Cũng với đó, dự kiến trần lãi suất huy động USD đối với dân cư cũng sẽ giảm từ 1,25%/năm xuống còn 1%/năm, như một điều chỉnh cân đối với lãi suất VND, đặt trong hạn chế tác động có thể có đối với tỷ giá USD/VND.

Như vậy, sau gần 9 tháng và cũng là lần đầu tiên trong năm 2014 Ngân hàng Nhà nước tính toán việc giảm các lãi suất điều hành, có thể cả lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu… Bước giảm 1%/năm dự kiến ở trần lãi suất huy động VND là khá mạnh, nhưng phù hợp với diễn biến trên thị trường hiện nay.

Một lần nữa nhà điều hành chính sách tiền tệ cho thấy sự thận trọng trong các quyết định cắt giảm lãi suất, kể từ tháng 3/2012 đến nay. Trong 8 lần điều chỉnh trước đó, các quyết định đưa ra chỉ khi lạm phát cho tín hiệu rõ ràng. Sự thận trọng đó cũng hạn chế những xáo trộn trên thị trường, cũng như hạn chế tác động bất lợi đối với nguồn vốn trong hệ thống.

Lần dự kiến từ đầu tuần tới cũng vậy, lạm phát sau hai tháng đầu năm và triển vọng kiềm chế ở mức thấp năm nay là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước tính điều chỉnh. Mặt khác, từ đầu tháng 3 đến nay, lãi suất huy động của nhiều ngân hàng thương mại cũng đã giảm đáng kể, lùi sâu dưới mốc 7%/năm các kỳ hạn dưới 6 tháng và dưới 8%/năm các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng…

Lãi suất huy động giảm thêm cũng là một điều kiện để góp phần có thể tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Năm nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước từng dự tính, trong điều kiện thuận lợi, lãi suất cho vay VND có thể giảm thêm từ 1 - 2%/năm.