08:01 06/11/2020

Ngân hàng Nhà nước “tuýt còi” việc ép khách vay mua bảo hiểm

Đào Hưng

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo rà soát và xử lý nghiêm trường hợp ép khách mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Theo đó, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đồng thời, rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống của tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, xử lý nghiêm với những trường hợp ép, bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng, gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện chào bán, giải thích điều khoản, điều kiện của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khách cho khách hàng có nhu cầu mua, đảm bảo khách hàng hiểu đúng/đủ quyền và lợi ích, các điều kiện/điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm.

Các ngân hàng thương mại phải quán triệt, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm cho nhân viên tín dụng và nhân viên tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm. Trong đó, đặc biệt chú ý tới những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của nhân viên.

Cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng báo cáo lại tình hình thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động kinh doanh/đại lý bảo hiểm, gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trước ngày 15/11.

Được biết, động thái trên của nhà điều hành diễn ra trong bối cảnh tín dụng sụt giảm, tài sản thế chấp và thu nhập của khách hàng chưa đáp ứng đủ điều kiện vay, nhân viên ngân hàng thường chào mời người vay tiền mua bảo hiểm nhân thọ để bảo đảm an toàn cho khoản vay và không bị chịu mức lãi suất cao.

Do đó, việc mua bảo hiểm nhân thọ đối với nhiều người vay chỉ nhằm đối phó các điều kiện mà ngân hàng đưa ra. Hiện tại, hầu hết các ngân hàng đều giao chỉ tiêu bán và mức hoa hồng hấp dẫn cho nhân viên tín dụng, điều này khiến áp lực phải bán được bảo hiểm với nhân viên cũng tăng lên.