11:01 21/01/2013

Ngân sách “mất” gì khi Samsung thành doanh nghiệp chế xuất?

Anh Minh

Ngành thuế khẳng định ngân sách “giảm thu” khi Samsung trở thành “doanh nghiệp chế xuất”

Năm 2012, Công ty Samsung Electronics Việt Nam đạt doanh thu xuất khẩu đạt 12,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng doanh 
thu xuất khẩu cả nước.
Năm 2012, Công ty Samsung Electronics Việt Nam đạt doanh thu xuất khẩu đạt 12,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng doanh thu xuất khẩu cả nước.
Việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp chế xuất của Samsung sẽ khiến ngân sách “giảm thu” đáng kể, theo đánh giá trong một báo cáo của Cục thuế Bắc Ninh mới đây.

Theo báo cáo này, nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2013 của địa phương này sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ việc Samsung trở thành “doanh nghiệp chế xuất”. Cụ thể, việc công ty Samsung Eectronics Việt Nam chuyển sang doanh nghiệp chế xuất trong năm 2013 sẽ làm giảm thu toàn bộ số thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp vệ tinh, vì khi bán cho doanh nghiệp chế xuất sẽ được áp dụng thuế suất 0%.

Ngoài ra, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài từ hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ cũng bị giảm vì khi công ty Samsung Electronics Việt Nam chuyển sang mô hình doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp vệ tinh sẽ xuất khẩu trực tiếp cho Samsung mà không cần xuất khẩu trung gian qua công ty mẹ sau đó chỉ định giao hàng cho Samsung.

Không chỉ vậy, với chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động một số ngành theo phương án trình Chính phủ của Bộ Tài chính, dự kiến tại Bắc Ninh sẽ bị giảm thu khoảng 310 tỷ đồng do giãn thuế sang năm 2014.

Trong số này, riêng công ty Samsung Electronics Việt Nam sẽ “đóng góp” 250 tỷ đồng do doanh nghiệp này hiện có trên 26 ngàn lao động và do đó dù không gặp khó khăn trong kinh doanh nhưng vẫn sẽ được hỗ trợ.

Tính đến hết năm 2012, tổng vốn đầu tư của Công ty Samsung Electronics Việt Nam đã đạt 950 triệu USD trên tổng số vốn đăng ký 1,5 tỷ USD. Năm 2012, Công ty Samsung Electronics Việt Nam đạt 118 triệu sản phẩm/tháng; doanh thu xuất khẩu đạt 12,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng doanh thu xuất khẩu cả nước và giải quyết việc làm cho 26.639 lao động.

Trong quá trình xin tăng vốn đầu tư từ 670 triệu USD lên 1,5 tỷ USD diễn ra trong nhiều năm qua, việc “chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất” luôn được Samsung xem như điều kiện tiên quyết.

Vẫn theo báo cáo nói trên, năm 2013, Cục thuế Bắc Ninh được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao dự toán thu 5.897 tỷ đồng, trong đó thuế, phí là 5.000 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 897 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo thừa nhận việc thực hiện các chỉ tiêu này là “khó khăn”.

Hiện tại, một số doanh nghiệp lớn tại Bắc Ninh đều đang gặp khó khăn như trường hợp Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc là đơn vị những năm trước có số nộp ngân sách về thuế thu nhập doanh nghiệp lớn, ở mức 200 - 250 tỷ đồng mỗi năm nhưng đến nay gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng, kéo dài, hàng loạt các dự án đầu tư dở dang, khiến hàng tồn kho tăng cao, kéo theo lợi nhuận trước thuế âm, lỗ luỹ kế 140 tỷ và số nộp ngân sách đạt thấp.