17:00 10/09/2021

Ngành thuế kết nối với 55 ngân hàng nộp thuế điện tử

Trâm Anh -

Theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, có gần 490.000 tỷ đồng và hơn 29 triệu USD tiền thuế được nộp điện tử, hơn 170.000 mã hóa đơn điện tử đã được cấp...

Dịch vụ khai, nộp thuế điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Dịch vụ khai, nộp thuế điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế vừa cung cấp một số thông tin về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, triển khai hoàn thuế điện tử,... theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Theo đó, về khai thuế điện tử, hiện đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 838.787 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,7%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 12.925.589 hồ sơ.

Đối với công tác phối hợp về nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/8, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 832.802 doanh nghiệp trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99%.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.425.472  giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 486.844 tỷ đồng và 29,3 triệu USD.

Về công tác hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.654 trên tổng số 7.855 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 97,44 %. Số hồ sơ tiếp nhận là 17.177 hồ sơ trên tổng số 17.440 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,49 %. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 12.428 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 79.772 tỷ đồng.

 
Hiện nay, Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục đẩy nhanh công tác triển khai Đề án thí điểm hóa đơn điện tử để có căn cứ triển khai trên diện rộng hóa đơn được cấp mã, góp phần đẩy nhanh quá trình điện tử hóa công tác quản lý thu thuế trên phạm vi cả nước. Từ đó, đẩy lùi gian lận, chống thất thu ngân sách.

Đối với việc triển khai hóa đơn điện tử, đến 19/7 đã có 172.800 hóa đơn được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 17.708 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.552 tỷ đồng. 

Song song với đó, việc triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy tiếp tục được đẩy mạnh. Từ ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế đã triển khai đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ và đến nay đã triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Từ đầu năm đến nay, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 21.713 hồ sơ chiếm 11,35% trên tổng số hồ sơ 191.295; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 19.514 hồ sơ chiếm 9,18% trên tổng số 212.685 hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã kết nối với 7 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Đến nay, đã có 125.981 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking chiếm 5,42% trên tổng số 2.324.067 giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Thực hiện mục tiêu mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân theo yêu cầu chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp dữ liệu thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình và cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đang thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đối với người nộp thuế như: dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với người nộp thuế, ứng dụng eTax dành cho thiết bị di động (E. Mobile) cung cấp một số chức năng về đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế, tra cứu hồ sơ thuế đã nộp…