12:03 24/08/2015

Thôi đưa người BIDV vào, DongA Bank được quyền tự quyết

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước rút lại việc đưa người BIDV vào, DongA Bank được tự quyết về nhân sự điều hành

DongA Bank sẽ dùng người của mình để xử lý các vấn đề nội tại, khắc phục
 các vấn đề mà kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đưa ra, thay vì
 dưới sự điều hành của nhân sự từ bên ngoài vào.
DongA Bank sẽ dùng người của mình để xử lý các vấn đề nội tại, khắc phục các vấn đề mà kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đưa ra, thay vì dưới sự điều hành của nhân sự từ bên ngoài vào.
Thêm diễn biến mới tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), sau khi Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng thay đổi quyết định và giao quyền tự quyết nhân sự cho ngân hàng này.

Sáng nay (24/8), DongA Bank công bố kế hoạch bố trí nhân sự ở vị trí Tổng giám đốc, thay ông Trần Phương Bình vừa bị Ngân hàng Nhà nước đình chỉ.

Ông Nguyễn An, Phó tổng giám đốc DongA Bank được Hội đồng Quản trị đề cử đảm nhận vị trí Tổng giám đốc. Các thủ tục liên quan sẽ được trình Ngân hàng Nhà nước để xem xét phê duyệt.

Đồng thời, DongA Bank cũng đề cử ông Huỳnh Phước Long, người đại diện vốn nhà nước của Thành ủy Tp.HCM vào Hội đồng Quản trị, thay thế ông Trần Phương Bình.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã rút lại quyết định trưng tập người của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sang nắm các vị trí lãnh đạo tại DongA Bank.

Hiện Ngân hàng Nhà nước chưa công bố bất cứ thông tin nào về thay đổi này. Tuy nhiên, trả lời báo chí, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM cho biết, qua giám sát tình hình hoạt động của DongA Bank sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, cơ quan quản lý đã thay đổi quyết định trên và trao quyền tự chủ cho ngân hàng này.

10 ngày sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, cũng như sau khi có quyết định đình chỉ hai chức danh lãnh đạo cao cấp, DongA Bank cho biết vẫn trụ vững về thanh khoản mà không cần sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, hay của đầu mối được chỉ định hỗ trợ là BIDV.

Với thay đổi trên, DongA Bank sẽ dùng người của mình để xử lý các vấn đề nội tại, khắc phục các vấn đề mà kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đưa ra, thay vì dưới sự điều hành của nhân sự từ bên ngoài vào.