15:25 01/08/2021

Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý nhất là MSN, với thông tin hỗ trợ mạnh từ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 41.196 tỷ đồng. Hay như cổ phiếu DPM cũng được thúc đẩy nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2021 khi doanh thu thuần đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái...

Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 1
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 2
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 3
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 4
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 5
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 6
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 7
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 8
Nhiều cổ phiếu bật tăng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 - Ảnh 9