18:58 03/01/2021

Nhiều công ty và cá nhân bị Uỷ ban Chứng khoán xử phạt hành chính

Thuỷ Tiên

Chứng khoán VPS bị xử phạt vì bố trí nhân viên không có chứng chỉ hành nghề mở tài khoản giao dịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa qua đã ban hành một loạt quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, ngày 31/12/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 50 triệu đồng với Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Cơ điện luyện kim Thái Nguyên báo cáo không đúng thời hạn theo quy định đối với báo cáo thường niên năm 2018, nghị quyết và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Cũng trong ngày trên, cơ quan này đã quyết định xử phạt hành chính ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (mã chứng khoán HVA). Ông Vương Lê Vĩnh Nhân bị xử phạt 27,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân đăng ký bán 300.040 cổ phiếu HVA từ ngày 21/5/2020 đến ngày 18/6/2020, nhưng khớp lệnh 0 cổ phiếu HVA. Ngày 29/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Nhân.

Trước đó, vào ngày 30/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS với nguyên nhân bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 26/10/2020, Chứng khoán VPS bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký trên một số hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng. Với vi phạm trên, công ty chứng khoán này bị xử phạt 60 triệu đồng.

Lùi xa hơn chút nữa, vào ngày 28/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Âu Lạc do báo cáo không đúng thời hạn quy định đối với các loại tài liệu như báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2019.