23:25 01/04/2015

Nhiều doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

S74, BPC, GMX, LBE, RAL, THS, NGC, VCM ABT và VGP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu S74 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu S74 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
S74, BPC, GMX, LBE, RAL, THS, NGC, VCM ABT và VGP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 16/11/2015, Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/4/2015.

* Ngày 24/6/2015, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/4/2015.

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/4/2015.

* Ngày 24/4/2015, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 13%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/4/2015.

* Ngày 27/4/2015, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2014 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4/2015.

* Ngày 16/4/2015, Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (mã THS-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4/2015.

* Ngày 8/5/2015, Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2015.

* Ngày 18/5/2015, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2015.

* Ngày 24/4/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ 15 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/4/2015.

* Ngày 12/5/2015, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2/2014 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2015.