14:02 03/07/2022

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng

Thuỷ Tiên -

Nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần qua hầu như đều là các mã cổ phiếu vừa và nhỏ, có tính đầu cơ cao gồm FLC, OGC, TGG, JVC, VOS, CIG, TDH… Đáng chú ý, trong 9 phiên gần nhất thì FLC đã có tới 6 phiên tăng kịch bên độ...

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bùng sáng - Ảnh 9