21:51 18/12/2021

Những doanh nghiệp Việt đương đầu và chiến thắng đại dịch Covid-19

Hoàng Việt - Đức Long

Gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh kéo dài trong suốt 2 năm, nhưng nhiều doanh nghiệp đã sáng tạo, thích nghi để ổn định, phát triển...

Gặp khó bởi Covid -19 nhưng thay vì ngủ đông để chờ thời, hay chấp nhận đóng cửa, giải thể để tìm cơ hội mới, có rất nhiều doanh nghiệp đã bình tĩnh ứng phó, tìm ra những cơ hội mới, đồng thời nhanh chóng thay đổi, thích nghi với tình hình mới. 

Tại sự kiện Tin dùng Việt Nam 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho biết, đối mặt với Covid -19, chúng tôi không chọn cách ứng phó, chống đỡ mà tìm giải pháp để quản lý dịch. Quản lý dịch là cách làm chủ động, luôn đi trước để giúp doanh nghiệp không rơi vào những tình huống bất ngờ, không thể chống đỡ. 

Cách ứng phó, sáng tạo của Lộc Trời là một trong những ví dụ tiêu biểu để thấy rằng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không ngồi im chịu trận mà luôn luôn tận dụng mọi cơ hội, mọi khoảng thời gian dù là nhỏ nhất để "vượt bão, sáng tạo và thích nghi" trong mọi hoàn cảnh. 

"Vượt bão, sáng tạo để thích nghi" cũng là chủ đề của chương trình Tin dùng Việt Nam 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức trong chiều ngày 18/12 tại Hà Nội.