01:43 22/02/2015

Những nhân vật ảnh hưởng lớn chứng khoán Việt năm qua

Anh Khoa

Năm Giáp Ngọ - 2014, nhiều cá nhân đã để lại dấu ấn lớn với thị trường chứng khoán trong nước