15:06 20/07/2011

OceanBank tài trợ hơn 470 tỷ đồng cho PVTEX

Nhật Nam

Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tài trợ cho Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi tổng hợp dầu khí (PVTEX) khoản vay trên 470 tỷ đồng

Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa OceanBank với PVTEX.
Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa OceanBank với PVTEX.
Ngày 20/7/2011, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đã ký hợp đồng tài trợ tín dụng với Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi tổng hợp dầu khí (PVTEX) với tổng giá trị trên 470 tỷ đồng.

Qua hợp đồng này, OceanBank sẽ tài trợ cho PVTEX khoản tín dụng trị giá 21 triệu USD; tài trợ cho Công ty Cổ phần Sợi PVTEX Phú Bài khoản vay trị giá 70 tỷ đồng.

Số vốn vay trị giá 21 triệu USD có thời hạn 12 tháng. Theo nội dung hợp đồng được ký kết, OceanBank cam kết cung cấp cho PVTEX dịch vụ theo hình thức cho vay bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh miễn ký quý, phát hành thư tín dụng miễn ký quý, cùng một số hình thức tín dụng khác mà OceanBank cung cấp.

Với PVTEX Phú Bài, khoản vay 70 tỷ đồng có thời hạn 2 năm, bằng 65% giá trị tổng dự án nhà máy kéo sợi 14.000 cọc tại Hải Phòng mà công ty này đang triển khai.