10:44 24/12/2012

Ông Dương Văn Thanh giữ chức Tổng giám đốc VSD

Hà Anh

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định bổ nhiệm Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhiệm kỳ 2012 - 2015

Lễ bổ nhiệm Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2015.<br>
Lễ bổ nhiệm Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2015.<br>
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 3136/QĐ-BTC bổ nhiệm Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Theo đó, VSD bổ nhiệm bà Phương Hoàng Lan Hương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các Uỷ viên Hội đồng Quản trị gồm ông Dương Văn Thanh và bà Đỗ Thư Trang.

Đồng thời, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng ký Quyết định số 3138/QĐ-BTC bổ nhiệm ông Dương Văn Thanh giữ chức Tổng giám đốc VSD nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Trước đó, ngày 19/12/2012, tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính trao các quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Ban tổng giám đốc VSD có 4 thành viên gồm: ông Dương Văn Thanh - Tổng giám đốc và 3 phó tổng là bà Nguyễn Thị Thanh Hà, ông Dương Ngọc Tuấn và bà Đỗ Thư Trang.