16:17 09/09/2021

Phân loại các công trình xây dựng theo vùng được thi công hay phải tạm dừng

Phan Nam -

Kể từ 9/9/2021, trước 7 giờ sáng và trước 15 giờ 30 hằng ngày, các địa phương thuộc Hà Nội phải báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình hoạt động; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đây là yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản 7264/SXD-TTr, ban hành ngày 8/9/2021. Với văn bản này, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại nội dung văn bản số 2917/UBND-SXD ngày 6/9/2021.

CẦN BÁO CÁO CỤ THỂ TÌNH TRẠNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TRƯỜNG

Trong đó, công trình xây dựng chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Mục I (đối với công trình xây dựng tại vùng 1) hoặc Mục II (đối với công trình xây dựng tại vùng 2, vùng 3). Đồng thời, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo theo yêu cầu của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố. 

Hằng ngày, trước 7 giờ và trước 15 giờ 30, UBND các quận, huyện, thị xã phải có báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Nội dung báo cáo gồm tình hình hoạt động, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo các nội dung: Công trình xây dựng được UBND thành phố/UBND cấp huyện cho phép hoạt động; số công trình đang thi công; tổng số người lao động tại các công trường đang thi công; tình hình xét nghiệm Covid-19 tại các công trường đang thi công; tình hình tiêm vắc xin; số ca nhiễm Covid-19 tại các công trình xây dựng; số công trình đã được cho phép hoạt động nhưng phải dừng hoạt động do vi phạm yêu cầu phòng, chống dịch; việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý trách nhiệm (nếu có) liên quan đến tình hình hoạt động, công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý...

TẠM DỪNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỘC VÙNG 1

Trước đó, ngày 6/9, UBND TP.Hà Nội đã ban hành văn bản Số 2917/UBND-SXD về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Tại văn bản này, UBND Thành phố chỉ đạo tuỳ theo từng vùng mà công trình xây dựng được phép triển khai hay phải tạm dừng thi công.

Cụ thể, đối với vùng 1: phải tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng phục vụ cho mục đích phòng chống dịch; Công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư quan trọng quốc gia, dự án đầu tư trọng điểm của Thành phố; Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; Công trình xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; Dự án, Công trình trọng điểm, cấp bách đã được UBND Thành phố, UBND cấp huyện cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 05/9/2021. Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, trường hợp đủ điều kiện, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình nêu trên phải xây dựng phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng, gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận trước khi gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố xem xét, quyết định việc cho phép các công trình được tổ chức thi công.

 Đối với vùng 2, vùng 3: quán triệt, thực hiện đúng Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; Các dự án, công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng (theo quy định của Luật Xây dựng) đảm bảo các tiêu chí, nguyên tắc được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 và có phương án, kế hoạch thi công (của Chủ đầu tư hoặc của Nhà thầu) đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch được UBND cấp huyện xác nhận, thì được triển khai thi công xây dựng và chỉ được triển khai thi công sau khi phương án, kế hoạch thi công đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch được UBND cấp huyện xác nhận.

Đối với các dự án, công trình đã được UBND Thành phố, UBND các quận huyện, thị xã cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến ngày 05/9/2021 thì Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình nêu trên phải cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận lại trước khi tiếp tục triển khai thi công.

Việc triển khai các hoạt động xây dựng tại công trường phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với từng vùng theo quy định, đồng thời tuân thủ các nội dung theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo văn bản số 3373/BXD-GĐXD ngày 23/8/2021. Riêng đối với công trình xây dựng theo tuyến liên thông giữa các vùng phải có biện pháp tổ chức thực hiện trên nguyên tắc “3 tại chỗ” và nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”; phương án, kế hoạch thi công (của Chủ đầu tư hoặc của Nhà thầu) đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch được UBND cấp huyện trong tuyến xác nhận.

Việc di chuyển người và vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường giữa các vùng khác nhau phải tuân thủ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát y tế chặt chẽ theo quy định phòng, chống dịch của Trung ương và Thành phố.

UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cụ thể cho UBND quận, huyện, thị xã, các Sở, ngành... trong công tác này.