14:41 09/04/2021

Phê duyệt dự án khu công nghiệp Thế Kỷ hơn 1.300 tỷ đồng tại Long An

Hạnh Mai

Dự án khu công nghiệp Thế Kỷ có quy mô sử dụng đất gần 120 ha, tổng vốn đầu tư 1.355 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ tại xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án do Công ty TNHH Hải Sơn làm nhà đầu tư, có quy mô sử dụng đất 119,1915 ha và tổng vốn đầu tư 1.355 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 6/4/2021.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Long An lập kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi. Đồng thời, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo nhà đầu tư nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật khi được thuê đất thực hiện dự án.

UBND tỉnh Long An cũng có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Long An và các cơ quan liên quan phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

Thủ tướng lưu ý, Trong quá trình thực hiện dự án, cần lưu ý các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động; phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.