21:45 26/04/2021

20 năm chương trình Rồng Vàng

Việt Tuấn

Hành trình gắn bó của cộng đồng doanh nghiệp FDI và những thành tựu mà khu vực kinh tế này đạt được cũng gắn liền với những chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam...

Trong thời gian qua, các dự án thu hút đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư và liên doanh phát triển tại thị trường Việt Nam đã có nhiều dịch chuyển về chất lượng và quy mô hoạt động. Hiệu quả thực thi vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo và sử dụng lao động chất lượng hơn, tăng cường cơ hội hợp tác chuỗi với các doanh nghiệp trong nước, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cách đây tròn 20 năm, một sáng kiến từ Ban biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam), và ấn phẩm Tạp chí tiếng Anh - Vietnam Economic Times, đã được khởi xướng. Trong suốt 20 năm, chương trình Rồng Vàng đã ghi dấu mốc một hành trình đồng hành, sát cánh với cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam cũng sẽ tạo thêm nhiều kênh chia sẻ thông tin kết nối hiệu quả và chặt chẽ, thúc đẩy các
giá trị thiết thực hơn nữa tới các bên liên quan, đặc biệt là địa phương và doanh nghiệp. Đây là chuỗi giá trị phát triển quyết định và thể hiện sinh động nhất kết quả của mọi chủ trương, đường lối và chiến lược phát triển của quốc gia.