09:54 02/01/2018

PMI lên cao nhất 3 tháng

KIỀU LINH

Chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất đạt 52,5 điểm trong tháng 12, tăng so với mức 51,4 điểm của tháng 11/2017

PMI ngành sản xuất Việt Nam của Nikkei.
PMI ngành sản xuất Việt Nam của Nikkei.

Theo báo cáo của Nikkei, chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’Index (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam - chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất - đạt 52,5 điểm trong tháng 12, tăng so với mức 51,4 điểm của tháng 11. Đây cũng là mức PMI cao nhất trong 3 tháng qua.

Kết quả này báo hiệu sự cải thiện mạnh mẽ sức khỏe lĩnh vực sản xuất vào cuối năm 2017. Các điều kiện kinh doanh cải thiện hơn trong suốt 25 tháng qua.

Nikkei đánh giá, một nhân tố dẫn đến cải thiện về điều kiện hoạt động là sản lượng tăng trưởng trở lại. Mức tăng khiêm tốn của sản lượng trong tháng 12 có được sau khi gần như không thay đổi trong tháng 11. Những người trả lời khảo sát báo cáo sản lượng tăng cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu thị trường mạnh lên và số lượng đơn đặt hàng mới nhiều hơn.

Nhu cầu khách hàng tăng cũng củng cố sự lạc quan về việc sản lượng sẽ tăng trong 12 tháng tới. Mức độ lạc quan trong kinh doanh tháng 12 được cải thiện thành mức cao của 9 tháng.

Yêu cầu về sản lượng tăng lên góp phần tăng việc làm tháng thứ 21 tại các nhà sản xuất Việt Nam. Tốc độ tạo việc làm mạnh nhất kể từ tháng 9.

Chi phí nguyên vật liệu như dầu lửa và sắt thép tăng, đồng thời giá cả của các nhà cung cấp từ Trung Quốc tăng, làm chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh trong tháng 12. Tốc độ lạm phát chỉ thay đổi một chút so với tháng 11. Tình trạng tương tự xảy ra với giá cả đầu ra với mức tăng khiêm tốn.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài trong tháng 12, khi các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân giao hàng chậm chủ yếu là do tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu. Thời gian giao hàng đến nay đã bị kéo dài trong 11 tháng liên tiếp.

Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI ngành sản xuất Việt Nam, Andrew Harker, Phó giám đốc tại IHS Markit - công ty thu thập kết quả khảo sát, cho biết, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có sản lượng tăng trưởng trở lại trong tháng 12 và được hỗ trợ bởi mức tăng mạnh và nhanh hơn của số lượng đơn đặt hàng mới. Đây là tin vui sau khi những tháng gần đây chứng kiến sự suy giảm.

"Về tổng thể, 2017 là năm có kết quả tích cực của lĩnh vực sản xuất khi kết quả PMI trung bình là cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu vào năm 2011. Vì vậy, ngành sản xuất có triển vọng tốt khi bước vào năm 2018", ông Harker nhận định.