09:11 18/08/2018

PNJ hồi tố báo cáo tài chính năm 2017 với khoản dự phòng tại DongA Bank

Thủy Tiên

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất của PNJ tăng 79 tỷ đồng, lên mức 850,7 tỷ đồng

Đến ngày 21/5, PNJ đã có 295 cửa hàng.
Đến ngày 21/5, PNJ đã có 295 cửa hàng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa công bố thông tin điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Theo đó, PNJ đã quyết định điều chỉnh hồi tố việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho toàn bộ khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) trong năm 2016 trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2017, khoản mục tài sản dài hạn khác đã tăng thêm 79 tỷ lên 131,8 tỷ đồng do ghi nhận thêm 79 tỷ tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Cùng với việc hồi tố tăng tài sản, vốn chủ sở hữu của PNJ cũng tăng tương ứng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ đạt 847 tỷ trong năm 2017, tăng 79 tỷ đồng.

Tương tự, trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, con số tài sản dài hạn khác tăng 79 tỷ đạt 135,5 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất của PNJ tăng tương ứng 79 tỷ đồng, lên mức 850,7 tỷ đồng.

Theo giải trình, việc PNJ chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho khoản dự phòng đầu tư tài chính này là do Ngân hàng Đông Á thuộc diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và cổ phiếu của Ngân hàng này bị hạn chế chuyển nhượng.

Do đó, Ban Điều hành PNJ đánh giá khả năng thu hồi của khoản dự phòng này trong tương lai là thấp và chưa có kế hoạch để xử lý khoản dự phòng này tại thời điểm nói trên nên đã kê khai là chi phí tạm thời không được tính khấu trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.

Đến nay, PNJ đã tiến hành đánh giá lại khoản dự phòng đã trích lập này theo quy định liên quan kế toán, thuế. Theo đó, công ty quyết định điều chỉnh hồi tố ghi nhận khoản dự phòng vào báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2017.

6 tháng đầu năm 2018, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.357 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 517 tỷ đồng, tăng 37%.

Chốt phiên ngày 17/8, thị giá cổ phiếu PNJ giảm nhẹ 2% xuống còn 99.000 đồng/cổ phiếu với 372.000 đơn vị được khớp lệnh, vốn hóa thị trường khoảng 16.000 tỷ đồng.