09:13 22/10/2020

PNJ: Lợi nhuận quý 3 giảm nhẹ, hoàn thành 77% kế hoạch năm

Quỳnh Nguyễn

Trong quý III, mảng bán lẻ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm đến 55,7% cơ cấu doanh thu, tăng gần 5% so với cùng kỳ, chiếm 57,2% trong tỷ trọng doanh thu 9 tháng/2020

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 hợp nhất.

Quý 3, doanh thu thuần đạt 3.922 tỷ đồng, giảm nhẹ, tuy nhiên, theo PNJ doanh thu bán lẻ (bao gồm trang sức và đồng hồ) tăng 9,5%, doanh thu vàng miếng tiếp tục tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 202 tỷ đồng, giảm 2,8% so với quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 11.668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo PNJ, trong quý 3, mảng bán lẻ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm đến 55,7% cơ cấu doanh thu, tăng gần 5% so với cùng kỳ, qua đó chiếm 57,2% trong tỷ trọng doanh thu lũy kế 9 tháng/2020.

Giải trình kết quả kinh doanh sụt giảm trong kỳ, PNJ cho biết, mặc dù PNJ phải tạm dừng hoạt động kinh doanh tất cả các cửa hàng ở Đà Nẵng trong tháng 8, nhưng sau khi làn sóng thứ 2 của dịch Covid – 19 được kiểm soát, PNJ đã tăng tốc mạnh mẽ trong tháng 9 với tăng trưởng doanh thu kênh bán lẻ đạt 18,2%, luỹ kế 9 tháng doanh thu bán lẻ tăng trưởng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu kênh sỉ quý 3 giảm 40% do nhu cầu trang sức thị trường phân khúc thấp vẫn chưa phục hồi. Luỹ kế 9 tháng kênh sỉ giảm 27% về doanh thu.

Năm 2020, PNJ đặt kế hoạch doanh thu 14.486,5 tỷ đồng và 832,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm PNJ hoàn thành 80,6% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Đến hiện tại, PNJ đã mở mới 23 cửa hàng trên tổng số kế hoạch là 31 cửa hàng, nâng cấp 8 cửa hàng gold.