15:43 01/08/2015

Premier Village Đà Nẵng, điểm nhấn resort miền Trung

Kim Cương

Premier Village Đà Nẵng Resort do những nhà thầu nổi tiếng thế giới thiết kế và thi công

<br>
<br>