08:30 20/08/2021

Quảng Ngãi: Rà soát việc chậm trễ cấp sổ đỏ lần đầu, phê bình loạt cán bộ liên quan

Mộc Minh -

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình hàng loạt chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố vì đã chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân...

Cầu bắc qua sông Trà Bồng tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cầu bắc qua sông Trà Bồng tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 17/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký Công văn số 4065 về việc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu hiện nay còn bao nhiêu trường hợp chưa được giải quyết.

Đặc biệt, rà soát tất cả các hồ sơ phát sinh từ ngày 31/5/2021 trở về trước chưa được giải quyết; hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, nộp tại UBND cấp xã.

Đồng thời, nêu giải pháp cụ thể để xử lý, giải quyết ngay đối với hồ sơ không vướng mắc; hồ sơ phát sinh vướng mắc, khó khăn để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/9/2021.

Trong vấn đề chậm trễ giải quyết cấp sổ đỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, huyện Bình Sơn không phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo số liệu hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND các huyện: Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ cũng bị phê bình do không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu trên địa bàn quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, làm kéo dài thời gian chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc quyền quản lý…  Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cần rà soát, đánh giá lại mức độ vi phạm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan để xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm… Hoàn thành trước ngày 01/10/2021.

 Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành công khai xin lỗi nhân dân bằng văn bản, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, vì đã để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, gây bức xúc cho nhân dân. Hoàn thành trước ngày 20/8/2021.