14:35 28/04/2021

Quý 1/2021, Thép Đà Nẵng đạt 89% kế hoạch lợi nhuận năm

N.Anh

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (mã DNS-Upcom) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 chưa kiểm toán.

Sơ đồ giá cổ phiếu DNS từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu DNS từ đầu năm đến nay.

Theo đó, hết quý 1/2021, DNS ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% so với cùng kỳ, từ gần 286 tỷ đồng lên 406 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 39,76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía DNS, doanh thu thuần tăng hơn 42% so với cùng kỳ nhưng giá vốn bán hàng chỉ tăng hơn 25,4% làm cho lợi nhuận gộp lãi so với bị lỗ của quý 1/2020. Trong kỳ, công ty nghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm 17,2% so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm gần 61%, trong khi chi phí bán hàng tăng hơn 142% so với cùng kỳ.

Sang năm 2021, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 45 tỷ đồng; sản lượng sản xuất phôi thép và sản lượng tiêu thụ đạt 135.000 tấn. Như vậy, DNS đã hoàn thành 89% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm chỉ trong quý 1.

Tính đến ngày 31/3/2021, tiền và các khoản tương đương tiền của DNS giảm mạnh hơn 85 tỷ hồi đầu năm, xuống còn hơn 9 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng mạnh từ 98,7 tỷ lên gần 222 tỷ đồng; tổng tài sản tăng hơn 80 tỷ lên gần 564 tỷ đồng;

Cũng tính đến 31/3, công ty ghi nhận vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ gần 95 tỷ lên gần 143 tỷ; vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm nhẹ từ 8,6 tỷ xuống gần 8 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 5 triệu - trong khi hồi đầu năm là -39,75 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, từ tháng 1/2021 đến ngày 16/4, giá cổ phiếu chỉ duy chỉ ở mức 9.400 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, 6 phiên giao dịch gần đây, từ ngày 19/4 đến ngày 27/4/2021, giá cổ phiếu này tăng trần liên tiếp từ 9.400 đồng lên 25.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 27/4 có 5.900 đơn vị được giao dịch) và tăng 175% sau 6 phiên tăng trần liên tiếp.