09:58 06/04/2021

Quý 1, Viettel Post ước đạt doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng

Mộc Linh

Trong quý này, Viettel Post ước tính tổng doanh thu đạt 5.060 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 134 tỷ đồng

Ngay trong quý I/2021, CTCP Tập đoàn Viettel (Viettel Post - mã VTP) vẫn duy trì được đà tăng trưởng dù bối cảnh quý đầu hằng năm là mùa thấp điểm của hoạt động bưu chính chuyển phát. Tổng sản lượng bưu phẩm dự kiến đạt tăng trưởng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý này, Viettel Post ước tính tổng doanh thu đạt 5.060 tỷ đồng, vượt 11,3% kế hoạch quý và hoàn thành 23,6% kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 134 tỷ đồng, hoàn thành 21,6% kế hoạch năm 2021. Công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 1 tỷ USD cho năm nay.

Mới đây nhất, Viettel Post đã khai trương Trung tâm Logistics tự động miền Nam giúp tiết kiệm 91% nhân lực, gồm hai trung tâm chính là Trung tâm chia chọn (công suất 42.000 bưu phẩm/giờ) và Trung tâm fulfillment (Trung tâm hoàn tất đơn hàng: cung cấp đầy đủ các dịch vụ, vận chuyển bằng việc ứng dụng công nghệ robot AGV vận chuyển hàng hóa và lưu trữ tự động…).

Theo ước tính của CTCP Chứng khoán SSI (SSI), Viettel Post đang sở hữu 26% thị phần chuyển phát nhanh thương mại điện tử B2C ở Việt Nam trong năm 2020, giảm nhẹ 2% so với năm 2019 do cạnh tranh gay gắt hơn và các công ty mới gia nhập thị trường như BEST và J&T Express.

Do đó, năm 2021, SSI Research dự phóng doanh thu mảng CPN và logistic của Viettel Post có thể đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 22% và lợi nhuận gộp đạt 741 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Mảng thương mại, doanh thu dự kiến 13.800 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận gộp đạt 69 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ khi có 300.000 điểm bán hàng của Viettel Telecom chuyển giao từ quý II/2020, tạo ra doanh thu trong cả năm 2021.

Ước tính tổng doanh thu ở mức 22.00 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 519 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020.