09:28 16/01/2022

Sai phạm về hạn mức cho vay ký quỹ, Chứng khoán Phố Wall bị phạt tiền

Hà Anh

Chứng khoán Phố Wall bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ...

Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu FID.
Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu FID.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (Hà Nội).

Theo đó, Chứng khoán Phố Wall bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

Đây là số lượng chứng khoán cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán FID của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại các thời điểm ngày 01/01/2020, 31/03/2020, 30/06/2020, 31/12/2020, 31/03/2021 và 30/6/2021 vượt 5% tổng số chứng khoán niêm yết của một tổ chức niêm yết.

Được biết, Ngày 7/4/2021, HNX thông báo đưa cổ phiếu FID vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 của FID do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) ký báo cáo kiểm toán ngày 29/3/2021 là số âm, thuộc trường họp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Tuy nhiên đến ngày 24/8/2021, cổ phiếu này được ra khỏi diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 trên BCTC bán niên 2021 đã kiểm toán là số dương, thuộc trường hợp đưa ra khỏi diện bị cảnh báo theo quy định tại điểm 4.2 khoản 4 điều 13 Quy chế niêm yết.