03:07 18/07/2007

Sẽ có Luật Bảo hiểm tiền gửi vào năm 2008

Từ Nguyên

Tổ công tác soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ tiến hành bắt tay vào công việc soạn thảo từ cuối tháng 7 này

Dự kiến đến 30/5/2008, tổ công tác soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ hoàn chỉnh dự thảo và trình Chính phủ phê duyệt.
Dự kiến đến 30/5/2008, tổ công tác soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ hoàn chỉnh dự thảo và trình Chính phủ phê duyệt.
Đó là thông tin từ ông Bùi Khắc Sơn, Tổng giám đốc Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại lễ khởi động dự án xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi, diễn ra ngày 17/7 tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy đã ký Quyết định số 1300/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Theo ông Sơn, việc xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi là một yêu cầu cấp thiết hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

"Cùng với Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Giám sát giám sát an toàn hoạt động ngân hàng…, Luật Bảo hiểm tiền gửi ra đời sẽ tạo nên sự đồng bộ về khung pháp lý trong việc điều chỉnh các hoạt động tài chính, ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán...", ông nói.

Theo kế hoạch, tổ công tác soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ tiến hành bắt tay vào công việc soạn thảo tcuối tháng 7 này. Dự kiến đến 30/5/2008, t sẽ hoàn chỉnh dự thảo và trình Chính phủ phê duyệt.