14:10 28/06/2016

SHB cho vay lại 200 triệu Euro không chịu rủi ro

Hoàng Vũ

Tổng quy mô nguồn vốn cho dự án mà SHB tham gia lên tới 350 triệu Euro

SHB phải hoàn tất công tác thẩm định và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2016.
SHB phải hoàn tất công tác thẩm định và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2016.
Bộ Tài chính vừa có văn bản thống nhất Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là cơ quan cho vay lại một dự án có nguồn vốn vay nước ngoài.

Đây là dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” sử dụng vốn vay phát triển của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), trị giá 350 triệu Euro, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 733 ngày 29/4/2016 với cơ chế tài chính cho vay lại 100%.

Dự án được chia làm hai giai đoạn, với số vốn vay giai đoạn 1 là 200 triệu Euro, giai đoạn 2 là 150 triệu Euro.

Để có cơ sở xác định điều kiện cho vay lại phần vốn vay nước ngoài cho dự án, trước mắt đối với giai đoạn 1 của dự án, Bộ Tài chính đã thống nhất để SHB là cơ quan cho vay lại của dự án và thực hiện các yêu cầu về thẩm định.

Đặc điểm của cơ chế này, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quyết định nói trên, là cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên, SHB phải thẩm định năng lực tài chính và khả năng trả nợ của các doanh nghiệp vay vốn liên quan, gồm Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; cũng như phải thẩm định phương án tài chính của dự án.

SHB phải báo cáo Bộ Tài chính kết quả thẩm định và điều kiện cho vay lại của các tổng công ty trên, nếu qua thẩm định cho thấy các đầu mối này đủ điều kiện là người vay lại theo quy định hiện hành.

Liên quan, Bộ Tài chính cũng đề nghị SHB thẩm định năng lực tài chính, khả năng trả nợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), để trong trường hợp sau khi được thẩm định, nếu các tổng công ty điện nêu trên không đủ điều kiệm tham gia, Bộ Tài chính có thể trình Chính phủ xem xét cho EVN vay lại trực tiếp hoặc bảo lãnh cho các tổng công ty đó vay lại vốn vay của KfW.

SHB phải hoàn tất công tác thẩm định và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2016.