06:00 29/10/2021

“Soi” cam kết giảm lãi suất của ngân hàng

Sau một tháng rưỡi thực hiện cam kết giảm lãi suất, có ngân hàng giảm lãi gần 5.000 tỷ đồng nhưng cũng có ngân hàng chỉ giảm vẻn vẹn 12 tỷ đồng...

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo về kết quả thực hiện giảm lãi suất cho vay theo cam kết của 16 ngân hàng thương mại.

Theo đó, 16 ngân hàng thương mại - chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế, đã thực hiện có kết quả việc giảm lãi suất cho vay theo cam kết với Hiệp hội ngân hàng, với tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 30/9/2021 là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết.

Trong đó, "Big  4" ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đều giảm tiền lãi cho khách ở mức từ 1.400 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, Agribank đã giảm tiền lãi cho khách hàng nhiều nhất, lên tới 4.885 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,27 triệu tỷ đồng cho trên 3,18 triệu khách hàng.

Tiếp đến là Vietcombank, ngân hàng này đã giảm cho khách hàng 1.975 tỷ đồng tiền lãi; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,07 triệu tỷ đồng cho 239.384 khách hàng.

BIDV đạt tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.901 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,08 triệu tỷ đồng cho 365.429 khách hàng.

VietinBank có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.417 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,22 triệu tỷ đồng cho 533.392 khách hàng.

Các ngân hàng thương mại cổ phần còn lại có số tiền lãi đã giảm từ  602 tỷ  trở xuống, cá biệt có ngân hàng mà số tiền lãi đã giảm chỉ 12 tỷ đồng (VIB).

Cụ thể, MB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 602 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 109.124 tỷ đồng cho 104.036 khách hàng.

SHB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 244 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 129.898 tỷ đồng cho 32.098 khách hàng.

Techcombank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 243 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 62.455 tỷ đồng cho 1.417 khách hàng.

ACB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 203 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 150.566 tỷ đồng cho 93.975 khách hàng.

VPBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 224 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.509 tỷ đồng cho 232.357 khách hàng.

TPBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 123 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 17.667 tỷ đồng cho 14.042 khách hàng.

Sacombank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 121 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.782 tỷ đồng cho 55.077 khách hàng.

HDBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 97 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.744 tỷ đồng cho 12.710 khách hàng.

MSB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 93,5 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.130 tỷ đồng cho 3.269 khách hàng.

LienVietPostBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 62 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.867 tỷ đồng cho 6.201 khách hàng.

SeABank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 33 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 24.662 tỷ đồng cho 4.989 khách hàng.

VIB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 12 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 9.596 tỷ đồng cho 7.134 khách hàng.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận (thông qua Hiệp hội ngân hàng) giảm lãi suất cho vay áp dụng từ 15/7/2021 đến hết năm 2021 với tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng ước tính 20.613 tỷ đồng.