10:13 18/10/2019

Sonadezi Long Thành: Lợi nhuận 9 tháng giảm 11%, đạt gần 74 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Quý 3 hoạt động kinh doanh của Sonadezi Long Thành biến động nhẹ so với cùng kỳ năm trước

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019. Theo đó, hoạt động kinh doanh trong kỳ sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, số dư tiền cuối kỳ giảm 14% dù vậy vẫn chiếm tỷ trọng cao (28,6%) trong tổng tài sản của SZL.

Quý 3, doanh thu thuần đạt 93 tỷ đồng, tăng 1,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 272,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 92,3 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 73,9 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng đầu 2018. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng theo SZL là 3.252 đồng/cổ phiếu.

Năm 2019, SZL đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 104,1 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được nói trên, 9 tháng SZL đã hoàn thành 88,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/09/2019 tổng tài sản của Sonadezi Long Thành đạt 1.614 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 28,6%, tương đương 462 tỷ đồng; bất động sản đầu tư 326 tỷ đồng, trong đó có những bất động sản đầu tư đã khấu hao hết những vẫn còn giá trị sử dụng hơn 64 tỷ đồng; hàng tồn kho 72 tỷ đồng chủ yếu là chi phí đầu tư san lấp, xây dựng các hạng mục dở dang thuộc dự án khu dân cư Tam An (hơn 71 tỷ đồng). 

Ở chiều ngược lại, phía nguồn vốn, SZL không có khoản vay nợ hay thuê tài chính ngắn và dài hạn. Ngoài vốn chủ sở hữu 605 tỷ đồng, phần còn lại chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 773,2 tỷ đồng.

Được biết, SZL đang sở hữu 50 ha đất thương phẩm ở Khu công nghiệp Châu Đức với giá thuê lại khoảng 390.000 đồng/m2; 10 ha thương phẩm Khu dân cư Tam An 1; 3 ha đất phát triển dự án Khu dân cư ở Long Thành; 4 ha đất dịch vụ tại Khu công nghiệp Long Thành sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê.