14:33 28/07/2016

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp và ưu tiên trong nhiệm kỳ mới

Hà Minh

Câu chuyện đầu tiên phải tập trung vào là an toàn thực phẩm, đây là vấn đề nóng hổi và là đòi hỏi của toàn dân

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.
Câu chuyện đầu tiên phải tập trung vào là an toàn thực phẩm, đây là vấn đề nóng hổi và là đòi hỏi của toàn dân.

Vừa được phê chuẩn sáng 28/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Nguyên Xuân Cường - người mới duy nhất trong Chính phủ - chia sẻ với báo chí những ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ này.

Theo Bộ trưởng, Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ba thách thức rất lớn.

Thứ nhất, vẫn là nền nông nghiệp dựa trên các hộ nhỏ lẻ. Cả nước có 12 triệu hộ nông dân sản xuất trên một diện tích canh tác bình quân rất thấp, 0,3ha/hộ. Đây là một trong những rào cản lớn nhất để có thể hình thành một nền nông nghiệp tập trung hiệu quả, bền vững.

Thứ hai là biến đổi khí hậu đang diễn nhanh hơn cả kịch bản dự báo. Việt Nam là 1 trong 5 nước bị tổn thương lớn nhất. 6 tháng đầu năm 2016 đã thể hiện rất rõ điều này. Hầu như toàn bộ các vùng lãnh thổ Việt Nam chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cũng như vùng núi phía Bắc.

Đây là thách thức sẽ làm đảo lộn toàn bộ cơ cấu sản xuất cũng như đời sống của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa.

Thứ ba, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hiện sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã đi 180 nước, bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường thì áp lực chất lượng, tham gia vào chuỗi giá trị và an toàn thực phẩm đều là thách thức lớn.

Với những khái quát này, Bộ trưởng cho biết trong chương trình hành động, câu chuyện đầu tiên phải tập trung vào là an toàn thực phẩm, bởi đây là vấn đề nóng hổi và là đòi hỏi của toàn dân.

Bằng tất cả các giải pháp tổng hợp, phải giải quyết cho được vấn đề an toàn thực phẩm.

Ưu tiên thứ hai của Bộ trưởng là tập trung vào tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng từng bước khắc phục được 3 thách thức như đã nói trên: sản xuất nhỏ manh mún, biến đổi khí hậu và hội nhập.

Ưu tiên nữa của vị "tư lệnh" ngành nông nghiệp là tái cơ cấu ngành này theo hướng sản xuất chuỗi bền vững hiệu quả.

Tiếp theo là xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua chúng ta đã có kết quả tốt trong xây dựng nông thôn mới, 22% số xã đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Nhưng đây là kết quả hết sức bước đầu bởi bản thân 22% xã đã đạt 19 tiêu chí thì vẫn còn những bộ tiêu chí hết sức bản chất thúc đẩy sản xuất, môi trường, an sinh vẫn là thách thức, ông Cường nói.

Và theo ông, khu vực còn lại, vẫn còn 78% số xã là những xã hết sức khó khăn về nguồn lực, tập trung vào vùng sâu vùng xa, miền núi. Đây là vùng phải tập trung vào để làm sao nông nghiệp, nông dân của chúng ta ngày càng phát triển, để vùng sâu vùng xa không còn khoảng cách với vùng phát triển, vùng đồng bằng.

Trong thông điệp của Thủ tướng không chỉ yêu cầu hành động mà còn hành động quyết liệt. Ông nghĩ sao về thông điệp này? tân Bộ trưởng nhận câu hỏi tiếp theo.

Thông điệp của Thủ tướng đã rất rõ ràng rồi, đó là một Chính phủ hành động quyết liệt. Khu vực nông nghiệp hiện nay vừa có diện tích rất rộng 70% và gần 70% dân số, 46% lao động. Khu vực này thu nhập đang ở mức thấp và còn nhiều vấn đề nan giải khác. Nên ngành chúng tôi càng phải có các chương trình hành động quyết liệt hơn, ông Cường trao đổi.