22:24 08/06/2021

Thái Nguyên: 31 dự án đã hoàn thành đấu thầu chọn chủ đầu tư

Phan Nam -

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 31 dự án khu đô thị, khu dân cư đã hoàn thành quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 5 dự án đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương; 30 dự án khác đang trong quá trình thẩm định…

 Dự án Danko City Thái Nguyên
Dự án Danko City Thái Nguyên

Ngày 8/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thực hiện đấu thầu, đấu giá để thu ngân sách năm 2021.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Những vướng mắc được nêu ra chủ yêu tập trung vào các nội dung như: trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quỹ đất sạch để lựa chọn nhà đầu tư chưa thống nhất, chưa được áp dụng nhiều do các địa phương chưa có kinh nghiệm thực tiễn hoặc không có khả năng bố trí vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng…

Cũng có nhiều ý kiến đề cập đến việc thống kê kiểm đếm tài sản trên đất chưa sát thực tế, chưa tính đủ phương án tái định cư trong chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, dẫn đến giá trị đưa vào hồ sơ mời thầu có sự chênh lệch với thực tế triển khai, ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn năng lực của nhà đầu tư…

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện có 31 dự án khu đô thị, khu dân cư được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đã hoàn thành quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hầu hết các dự án đều đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, một số dự án đã đầu tư cơ sở hạ tầng và thực hiện các thủ tục trình giao đất, cấp quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, hiện có 5 dự án đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương; 30 dự án đang trong quá trình thẩm định. Dự kiến, năm 2021, thu ngân sách Nhà nước từ tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư khoảng 5.400 tỷ đồng.  

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận định: việc triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách không chỉ làm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước mà còn làm tăng thêm nguồn thu cho ngân sách từ tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp. Song, hiện nay, tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án này còn chậm.

Do đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở kế hoạch - Đầu tư phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành việc thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư đã tiếp nhận hồ sơ. Phấn đấu trong tháng 6 phải hoàn thành thủ tục đầu thầu các dự án này theo đúng quy định.