06:00 06/09/2022

Thái Nguyên thu hồi chủ trương đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Hồ Núi Cốc, theo đề nghị của chủ đầu tư

Mộc Minh

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc quy mô gần 45ha, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.887 tỷ đồng vừa nhận quyết định thu hồi, theo đê nghị của chủ đầu tư, công ty cổ phần Flamingo Holding Group…

Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 19/7/2022, Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group đã có Báo cáo tình hình thực hiện và đã chủ động xin chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Hồ Núi Cốc đế UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND huyện Đại Từ và UBND xã Tân Thái, dù vẫn đang trong thời hạn triển khai dự án.

Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2024 về thu hồi, chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc (xã Tân Thái, huyện Đại Từ).

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến dự án theo đúng các quy định. 

Giao các sở, ngành, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đại Từ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án (nếu có) theo đúng quy định. 

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc - Nguồn:  UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc - Nguồn:  UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Đại Từ thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch của dự án theo quy định. 

Tham mưu, đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vấn đề có liên quan đến dự án theo quy định. 

Trước đó, tại Quyết định số 3868 (ngày 03/12/2020), UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc (xã Tân Thái, huyện Đại Từ) cho Công ty cổ phần Flamingo Holding Group thực hiện.

Ngày 09/02/2021, UBND huyện Đại Từ cũng ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc.

Dự án này có vị trí tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái. Tổng diện tích lập quy hoạch trên 44,6ha, trong đó, gần 22ha là mặt nước Hồ Núi Cốc. 

Ranh giới cụ thể: Phía Bắc giáp ĐT.270 và đường ven hồ Núi Cốc; phía Nam giáp Hồ Núi Cốc; phía Đông giáp xã Phúc Xuân; phía Tây giáp Khu dân cư và Hồ Núi Cốc.

Các công trình kiến trúc chính bao gồm: Khu điều hành; khu đất hỗn hợp, công trình cao tầng; các khu chức năng xây dựng trong khu du lịch. Cùng với đó là hệ thống nhà hàng, cây xanh cảnh quan, khu trồng chè, hoa, cây ăn quả…

Quy mô dân vãng lai (khách lưu trú, khách thuê căn hộ) tính toán dự kiến khoảng: 1.300 – 1.600 người.

Nhu cầu vốn đầu tư cho khu du lịch nghỉ dưỡng dự kiến hơn 2.887 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện do các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác và quản lý…