14:57 13/02/2022

Tham gia SEADRIF, Việt Nam có thêm công cụ tài chính mới đối phó với cú sốc từ thiên tai

Ánh Tuyết

Việt Nam vừa trở thành thành viên thứ 8 của Công cụ Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF), để tiếp cận các giải pháp kỹ thuật, tài chính mới để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai...

Việt Nam cần có thêm các công cụ hiệu quả, đặc biệt là các công cụ tài chính để ứng phó với các tác động ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu.
Việt Nam cần có thêm các công cụ hiệu quả, đặc biệt là các công cụ tài chính để ứng phó với các tác động ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu.

Bộ Tài chính Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) để trở thành thành viên thứ 8 của Công cụ Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF) bao gồm các quốc gia Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam trong Hội đồng thành viên SEADRIF.

Bộ Tài chính cho biết, SEADRIF là một nền tảng hợp tác khu vực của các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3) nhằm tăng cường năng lực tự cường tài chính đối với rủi ro thiên tai và khí hậu trong khu vực ASEAN.

Với việc tham gia SEADRIF, Việt Nam sẽ tiếp cận các giải pháp kỹ thuật, tài chính của khu vực và quốc tế giúp tăng cường khả năng bảo vệ tài chính quốc gia và người dân trước những cú sốc về thiên tai và khí hậu.

Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán. Thiên tai gây thiệt hại đáng kể đối với các cộng đồng dân cư và làm gián đoạn các hoạt động kinh tế quan trọng.

Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều cơ chế tài chính để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm các công cụ ngân sách, ngoài ngân sách và các công cụ thị trường khác.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần có thêm các công cụ hiệu quả, đặc biệt là các công cụ tài chính để ứng phó với các tác động ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu.

Việc tăng cường khả năng sẵn sàng về tài chính cho ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai là một trong những ưu tiên của Chính phủ trong việc bảo vệ thành quả phát triển của đất nước và hạnh phúc của người dân.

 

"Việc tham gia vào các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế như SEADRIF sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực và khả năng ứng phó với các tác động thiên tai bằng các công cụ tài chính mới", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.

Là một thành viên của SEADRIF, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ khẳng định vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm cùng với các thành viên ASEAN+3 và các đối tác phát triển trong nỗ lực chung ứng phó với rủi ro thiên tai toàn cầu và khu vực”.

Ông Masato Kanda, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách về quốc tế và Đồng Chủ tịch Hội đồng thành viên SEADRIF nhấn mạnh: “Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 8 của SEADRIF vào thời điểm quan trọng khi tất cả các nước thành viên SEADRIF đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tài chính dự phòng để quản lý tác động ngày một tăng của rủi ro thiên tai và khí hậu".

"Chúng tôi mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc ứng phó với các rủi ro trên thông qua khai thác các dịch vụ và sản phẩm phù hợp do SEADRIF cung cấp và thể hiện vai trò của Việt Nam trong xây dựng một khu vực ASEAN tự cường hơn nữa”, ông Masato Kanda nêu rõ.

Tư cách thành viên SEADRIF cho phép các nước thành viên nhận được hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực bảo vệ ngân sách nhà nước, bảo vệ tài chính đối với tài sản công, lập mô hình rủi ro và quản lý rủi ro, phát triển thị trường bảo hiểm trong nước, đổi mới công nghệ và sản phẩm tài chính.

Việt Nam cũng có thể thông qua SEADRIF để tiếp cận thị trường tài chính quốc tế với quy mô kinh tế rộng lớn hơn nhờ cơ chế chia sẻ rủi ro với các nước thành viên khác và tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính tiềm năng từ các đối tác phát triển.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết thêm: “Việc Việt Nam gia nhập SEADRIF là một bước quan trọng để cải thiện không gian tài khóa và tính chống chịu của hệ thống tài chính quốc gia trước các rủi ro thiên tai và khí hậu, điều này đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Việt Nam đang trên con đường phục hồi xanh và bền vững sau Covid-19”.

 

SEADRIF là cơ chế khu vực cung cấp các giải pháp tài chính và kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng, khả năng chống chịu và hợp tác tài chính nhằm ứng phó với các rủi ro khí hậu và thiên tai. SEADRIF được thành lập và sở hữu bởi các quốc gia thành viên ASEAN+3 với hỗ trợ tài chính của các đối tác phát triển, hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng Thế giới và hỗ trợ hành chính từ Ban Thư ký Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, cùng với các tổ chức khu vực và quốc tế.