12:17 11/12/2021

Tháng 11, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch

Hà Anh

HNX vừa cho biết giao dịch trên thị trường phái sinh tháng 11/2021 tiếp tục giảm so với tháng trước nhưng nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tích cực.

Ngày 2/11/2021 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 36.783 hợp đồng.
Ngày 2/11/2021 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 36.783 hợp đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết giao dịch trên thị trường phái sinh tháng 11/2021 tiếp tục giảm so với tháng trước nhưng nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tích cực.

Cụ thể: tháng 11/2021 giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX tiếp tục giảm so với tháng trước, tuy nhiên mức độ giảm ít hơn so với tháng trước - trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai có tổng khối lượng giao dịch đạt 3,03 triệu hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 137.925 hợp đồng/phiên, giảm 5,44% so với tháng trước và phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 185.552 hợp đồng vào ngày 11/11/2021.

Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức giao dịch khá tích cực và tiếp tục tăng tỉ trọng giao dịch so với tháng trước. Theo đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 2,19% lên 3,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Đồng thời, giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm cả tự doanh) cũng tăng từ 25,18% lên 25,51% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 11 đạt 29.868 hợp đồng, giảm 14,73% so với tháng trước. Ngày 2/11/2021 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 36.783 hợp đồng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch trong tháng 11/2021.